Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Mokėsi švietimo darbuotojai

 2003 m. kovo mėn. Atviros Lietuvos fondo skelbtame konkurse „Integruota viešojo administravimo plėtra“ dalyvavo ir Ignalinos rajono savivaldybės administracija, kuri teikė projektą „Darbuotojų kompetencijos kėlimas ir žinių, reikalingų rengiant paraiškas paramai gauti iš ES fondų, gilinimas“. Projekto įgyvendinimui Atviros Lietuvos fondas skyrė 12804 JAV dol.

Didesnioji lėšų dalis skirta ilgalaikio turto ir mokomosios medžiagos įsigijimui. Iš ALF lėšų nupirkta 10 kompiuterių, lazerinis spausdintuvas, tinklo įranga, mokomoji programa „English+“, kompiuterinis žodynas „Alkonas“, MS Office programos licencija 10 darbo vietų. Savivaldybės lėšomis nupirkti baldai kompiuteriams, elektroinstaliacinės medžiagos, reikalingos kompiuterinei klasei įrengti. Kompiuterių klasė (kaip ir buvo numatyta projekte) įrengta Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje. Visi kompiuteriai prijungti prie mokyklos vidaus tinklo, yra nuolatinis interneto ryšys.

Projekto metu Ignalinos rajono švietimo įstaigų atstovams buvo perteiktos žinios, reikalingos rengiant projektus. 2003 m. lapkričio – 2004 m. kovo mėn. vyko keturių rūšių mokymo renginiai: 96 val. trukmės anglų kalbos kursai, 40 val. trukmės kompiuterių kursai, 6 val. trukmės seminaras „Projektai internete“ ir 24 val. seminarų ciklas „Projektinių paraiškų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti rengimo metodika“. Apie vyksiančius mokymus buvo informuotos visos Ignalinos rajono ugdymo įstaigos. Renginių laikas buvo parinktas taip, kad norintys galėjo dalyvauti juose visuose.

ALFprojektas_komp_11.jpg (35384 bytes)

Seminaruose „Projektinių paraiškų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti rengimo metodika“ dalyvavo 20 švietimo darbuotojų iš 17 švietimo įstaigų ir jų skyrių. Visi dalyviai mokėsi 3 dienas. Klausytojai susipažino su Europos Sąjungos regioninė politika, pasirengimo narystei fondais ir Europos Sąjungos struktūriniais fondais, sužinojo apie specializuotą Europos Sąjungos paramą švietimo projektams, apie Lietuvos pasiruošimą ES paramos įsisavinimui ir BPD (Bendrąjį

ALFprojektas_ES_1.jpg (53492 bytes)

 programavimo dokumentą), išklausė informaciją apie projektų sampratą, sandarą ir tipus, išmoko rengti projektus, formuoti reikalingą komandą, planuoti darbą, sudaryti projekto biudžetą, išnagrinėjo gaires paraiškų rengėjams, susipažino su paraiškos pildymo aspektais. Seminarus vedė Ignalinos verslo informacijos centro direktorė L.Smagurauskienė. Seminarų apibendrinimo metu projekto dalyviai džiaugėsi, kad įgijo ne tik teorinių, bet ir praktinių įgūdžių, kad mokymo turinys atitiko šių dienų poreikius ir situaciją, kad galėjo patys dalyvauti diskusijose, išsakyti savo nuomonę, dalytis turima projektinio darbo patirtimi. Įgytas žinias taikys rengdami projektus, konsultuodami projektų rengimo klausimais kolegas, formuodami projekto komandą, kartu su mokiniais rengdami mokyklinius projektus.

ALFprojektas_int_8.jpg (32828 bytes)

Seminaruose „Projektai internete“ dalyvavo 20 švietimo darbuotojų iš 16 švietimo įstaigų ir jų skyrių. Klausytojai buvo suskirstyti į dvi grupes, kiekviena grupė mokėsi 1 dieną. Seminarai vyko projekto lėšomis įrengtoje kompiuterių klasėje, kiekvienas seminaro dalyvis naudojosi atskiru kompiuteriu. Visi klausytojai gavo išsamią mokomąją medžiagą. Seminarus vedė L.Smagurauskienė. Projekto dalyviai pagilino projektų rašymui reikalingas žinias: susipažino su projektinių paraiškų rašymui naudingomis interneto svetainėmis, išmoko efektyviai rasti reikiamą informaciją internete, sužinojo, kaip galima naudotis internetinėmis projekto partnerių paieškos duomenų bazėmis, atliko įvairias praktines užduotis. Apibendrinimo metu klausytojai teigė, kad dabar žino, kur ir kaip ieškoti reikiamos informacijos internete, kur galima kreiptis tikslesnės informacijos, moka atsisiųsti ir pildyti paraiškų formas.

ALFprojektas_komp_9.jpg (50581 bytes)

Kompiuterių kursus baigė 20 švietimo darbuotojų (dvi grupės) iš 9 švietimo įstaigų ir jų skyrių. Kursai buvo skirti pirmiausiai ne mokyklų (mokytojams įvairūs nemokami kompiuterių kursai Ignalinoje vyksta kiekvienais metais), o kitų švietimo įstaigų (ikimokyklinių, papildomo ugdymo, Švietimo ir sporto skyriaus) darbuotojams. Kiekvienai grupei vyko 40 val. trukmės kursai – du kartus per savaitę po 4 val. Mokymai vyko projekto lėšomis įrengtoje kompiuterių klasėje (Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje), visi klausytojai gavo išsamią mokomąją medžiagą. Kompiuterių kursus vedė Ignalinos moksleivių namų informatikos dėstytoja I.Jasiulienė. Kursų dalyviai išklausė šias temas: pagrindinės informacinių technologijų sąvokos, naudojimasis kompiuteriu ir bylų tvarkymas, teksto tvarkymas (teksto redaktorius Microsoft Word), elektroninės lentelės (skaičiuoklė Microsoft Excel), internetas ir elektroninis paštas, atvirojo kodo programos (biuro programų paketas Open Office). Klausytojai tikisi įgytas žinias naudoti ne tik rengdami projektus, bet ir ruošdami įvairius raštus, ataskaitas, programas, mokomąją medžiagą vaikams, pamokų planus, medžiagą stendams, informaciją vaikų tėvams, ugdymo planus, darydami   suvestines, rašydami skelbimus, protokolus, naršydami po internetą, ieškodami  informacijos, naudodamiesi elektroniniu paštu, palaikydami ryšį su mokyklomis, netgi kurdami muziką.

ALFprojektas_ES_5.jpg (36759 bytes)

Anglų kalbos kursus baigė 19 švietimo darbuotojų (dvi grupės) iš 12 švietimo įstaigų. Kursai buvo skirti pirmiausiai tų švietimo įstaigų, kurios neturi savo anglų kalbos specialistų (anglų kalbos mokytojų), darbuotojams, kad kiekvienoje įstaigoje būtų žmonės, galintys minimaliai bendrauti šia kalba. Atstovus į kursus iš savo įstaigos parinko kiekviena įstaiga. Kiekvienai grupei vyko 96 val. trukmės kursai. Anglų kalbos kursus iš pradžių vedė Ignalinos r. Daugėliškio vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja A.Gerdauskaitė, vėliau – EURECNA Ferilit projekto administratorė R.Svirskienė. Kiekvienai grupei dalis mokymų vyko kompiuterių klasėje, kur klausytojai išmoko naudotis kompiuterinėmis anglų kalbos mokymosi priemonėmis: žodynu „Alkonas“ ir mokomąja programa „English+“. Kursų metu klausytojai išmoko ir specifinius terminus bei sąvokas, būdingas projektinėms paraiškoms, įgijo minimalias anglų kalbos žinias, kalbėjimo įgūdžius ir gramatikos pagrindus, išmoko perskaityti tekstą. Didesnioji klausytojų dalis iki šių kursų anglų kalbos niekur nebuvo mokęsi.

Kiekvienų kursų (seminarų) pabaigoje klausytojams buvo išduoti pažymėjimai. Iš viso išduoti 79 pažymėjimai, mokymuose dalyvavo 53 asmenys. Projekte dalyvavo įvairių amžiaus grupių asmenys: jauniausiam projekto dalyviui – 25 m., vyriausiam – 62 m.

Išanalizavus projekto dalyvių užpildytas anketas, galima teigti, kad projektas buvo reikalingas ir sėkmingas. Visi  projekto dalyviai mokymo turinį, dėstytojų kompetenciją bei mokymo aplinką įvertino tik labai gerai arba gerai, džiaugėsi suteikta galimybe nemokamai gilinti savo žinias.

Projekte dalyvavo kiekvienos Ignalinos rajono švietimo įstaigos atstovai iš Ignalinos, Daugėliškio, Dūkšto, Ceikinių, Linkmenų, Kazitiškio, Didžiasalio, Vidiškių, Mielagėnų, Rimšės. Projekto metu švietimo įstaigų darbuotojai susipažino su paraiškų rašymo principais, su galimybėmis gauti paramą iš ES struktūrinių fondų, įgijo reikiamų   darbo kompiuteriu įgūdžių, išmoko rasti reikiamą  informaciją internete, surasti projekto partnerių interneto duomenų bazėse ir bendrauti su jais elektroniniu paštu anglų kalba. Dalis projekto dalyvių jau dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje, jiems tenka taikyti įgytas anglų kalbos, darbo kompiuteriu ir projektų rengimo ir įgyvendinimo žinias.

Projekto lėšomis įrengta kompiuterių klasė tapo metodiniu kabinetu. Čia vyksta rajono mokytojų metodiniai užsiėmimai, laisvu laiku kompiuteriais nemokamai naudojasi švietimo darbuotojai iš rajono ugdymo įstaigų. Šią klasę pamėgo anglų kalbos kursus lankę mokytojai, kurie, naudodamiesi kompiuterine anglų kalbos mokymosi programa „English+“, toliau gilina anglų kalbos žinias.

 Rita Gasiukevičienė
Švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė,
projekto autorė

Paskutinis atnaujinimas: 2005-02-11 10:08:23
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.