Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2017.04.01
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro informacija

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokiklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimas2016 m. rugsėjo 1 d. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino naują „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašą”, kuriame pateikta nauja vaiko brandumo įvertinimo tvarka. Vaiko brandumas vertinamas taikant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro standartizuotas ir adaptuotas metodikas. Pagal naująją tvarką, vaiko brandumas vertinamas gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant: ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai; ugdyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. 

Vaiko brandumą vertina pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų psichologai. Psichologui rekomendavus, pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų specialistai atlieka papildomus pažintinių, kalbinių gebėjimų vertinimus.

Vaiko brandumas vertinamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 

Vaiko brandumas įvertinamas švietimo pagalbos tarnyboje arba pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, kuris ugdys vaiką pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą.  

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus: prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcijos 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais; priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

Įvertinus Vaiko brandumą, parengiama Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvada-rekomendacija (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcijos 2 priedas).

Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai).

Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.

Tėvai (globėjai), nesutinkantys su pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos pateikta Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo išvada-rekomendacija, turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui teikti prašymą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcijos 3 priedas) išnagrinėti atlikto Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo dokumentus.

Ignalinos rajono savivaldybės vaikams vaiko brandumo įvertinimas atliekamas Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, jei įvertinamas vaikas lankys Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančią ugdymo įstaigą.

Mieli tėveliai, jeigu norite įvertinti savo vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas Ignalinos miesto ir rajono švietimo įstaigose, prašymus nuo 2017 m. sausio 1 dienos galite pateikti Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorei Rimutei Šiaudinienei (Mokyklos g. 9, tel. Nr. pasiteiravimui (8 386) 5 26 00). 

 

 Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai  centro logopedė, specialioji pedagogė Sigita Janutėnaitė 

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  

 

 


 


 

  
  

 


  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.