Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2019.08.19
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnijos žemės ūkio specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas.


 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

3,35–7,3

3,39–7,4

3,45–7,6

3,5–8,0

Pretendentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

2. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais žemės ūkio sritį, gebėti juos taikyti praktikoje.

5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti dokumentų analizę ir rengti išvadas.

6. Būti sąžiningas, pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais.   

Žemės ūkio specialisto funkcijos:

1. Konsultuoja žemės ūkio subjektus Kaimo plėtros programų ir tiesioginių išmokų klausimais bei padeda užpildyti paraiškas.

2. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje elektroniniu būdu įbraižo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų ribas, įveda informaciją apie deklaruojamų pasėlių plotus bei atspausdina paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti.

3. Teisės aktų nustatyta  tvarka įgyvendina  Europos Sąjungos  paramos  ir  Lietuvos Respublikos kaimo rėmimo programas.

4. Priima iš žemės ūkio subjektų prašymus registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei įveda duomenis į informacinę sistemą.

5. Atlieka žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų – paraiškų pirminį tikrinimą.    

6. Priima pieno gamintojų tiesioginių pieno pardavimų deklaracijas, tikrina pirminius duomenis, tinkamai užpildytas deklaracijas registruoja ir siunčia Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriui.

7. Perduoda dokumentų registrus Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus koordinuojančiam specialistui.     

8. Informuoja seniūnijos  žemdirbius  apie  mokymus  ir  ieško   galimybių  mokymus organizuoti seniūnijoje.

9. Padeda negavusiems išmokų galvijų, avių ir kitų ūkinių gyvūnų augintojams ir pieno kvotų turėtojams surašyti prašymus ir kartą per mėnesį perduoda juos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

10. Priima iš bičių laikytojų paraiškas už papildomą bičių maitinimą ir įveda į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą.

11. Gavęs iš Nacionalinės mokėjimo agentūros arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro prašymus informuoti pareiškėjus apie paraiškose nustatytus netikslumus, informuoja pareiškėjus apie juos.

12. Bendradarbiauja su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centru, Žemės ūkio ministerija Kaimo plėtros programų bei tiesioginių išmokų klausimais.

13.  Rengia statistines ataskaitas.

14.  Vykdo kitus seniūno nurodymus.

 

Atrankos būdas – pokalbis.


Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Vairuotojo pažymėjimo kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, 11 kabinete (Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina), tiesiogiai arba registruotu laišku iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Išsamesnė informacija tel. (8 386) 53873, (8 386) 52960 arba el. p. ilona.truchina@ignalina.lt  

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.