Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2017.10.03
Jubiliejinė bažnyčios šventė Linkmenyse

Spalio 1-ąją Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčioje per Šv. Mykolo atlaidus buvo paminėta garbinga šios bažnyčios 130 metų sukaktis. Pasak rašytinių šaltinių, pirmoji bažnyčia Linkmenyse pastatyta dar iki 1517 m. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto funduota Linkmenų parapijinė bažnyčia, kaip ir varpinė, buvo medinė, suręsta iš aptašytų sienojų ant akmeninio pamato, lubos, grindys ir didysis altorius buvo taip pat iš medžio. Medinė bažnyčia buvusi atstatyta 1645 m., o vėliau 1720 m. Tuomet jai buvo suteiktas Švč. Trejybės vardas.


 

XIX a. viduryje medinė bažnyčia sumenko. Po daugkartinių Linkmenų klebono kun. Tomo Šimanskio, Švenčionių dekano ir Vilniaus vyskupijos administratoriaus Petro Žilinskio prašymų Vilniaus generalgubernatorius 1884 m. leido statyti parapijiečių lėšomis naują Linkmenų mūrinę bažnyčią pagal patvirtintą karo inžinieriaus Čerkasovo projektą (sąmatinė vertė 11 914 rub.).

Dabartinė Linkmenų bažnyčia pradėta statyti 1885 m. gegužės mėnesį. Vasarą išlieti bažnyčios pamatai, iki langų viršaus sumūrytos sienos. 1886 metų pabaigoje buvo pradėtas bažnyčios vidaus įrengimas. Vargonai perkelti iš senosios medinės bažnyčios. Du ąžuolinius altorius padarė stalius A. Noreikis. Galutinai naujoji mūrinė Linkmenų bažnyčia baigta statyti, įrengta ir pašventinta 1887 m.

Taigi pirmąjį spalio sekmadienį į Linkmenis paminėti bažnyčios sukakties atvyko J. E. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kunigai, kilę iš Linkmenų arba dirbę šioje parapijoje. Šia gražia proga linkmeniškius aplankė ir iškilmėse dalyvavo Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis, mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Gintautas Kindurys ir Vytautas Rastenis, kiti svečiai, kraštiečiai.

Prieš šv. Mišias vyko sakralinės muzikos koncertas iš ciklo „Gaudžia istoriniai vargonai“, kurį dovanojo VšĮ „Naujasis vargonų forumas“. Koncerto metu giedojo Vilniaus arkikatedros grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ (vadovas Dainius Juozėnas) ir vargonavo Agnė Petruškevičiūtė. Svečiai giedojo ir šv. Mišių metu. Atskiras giesmes atliko ir Linkmenų parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės Jolantos Jurgelevičiūtės.

Šv. Mišioms, kurių metu buvo meldžiamasi už Linkmenų parapiją, jos žmones, vadovavo arkivyskupas G. Grušas. Kartu su Ganytoju šv. Mišių auką aukojo kraštiečiai kunigai Jonas Kardelis, Juozapas Čeberiokas, Kęstutis Palikša, ketverius metus Linkmenyse dirbęs kun. Renaldas Kučko, kun. Mindaugas Bernatavičius, kun. Aleksandr Gaičauskas, parapijos klebonas kun. Vidas Smagurauskas.

Pamokslo metu arkivyskupas G. Grušas sakė: „Graži ir garbinga šios parapijos istorija. Reikia pažinoti savo istoriją, tuos didvyrius, kurie liejo šios bažnyčios pamatus, ugdė tikėjimo šaknis.“ Jis linkėjo parapijiečiams būti vienas kitam atrama, vienas kitą sustiprinti, pakelti, juk tai ir yra krikščionybės širdis. Tai ypač įmanoma mažytėje parapijoje, kur yra artimesnis tarpusavio ryšys tarp parapijiečių. Be to, ir gražus miestelio pavadinimas tarsi nubrėžia kryptį – link. Kodėl tai negalėtų būti link kito?

              Po šv. Mišių sveikinimo žodžius parapijiečiams tarė Ignalinos rajono meras H. Šiaudinis, Seimo narys G. Kindurys.

Parapijiečiai dėkojo Ganytojui už vizitą, kuris tapo reikšmingu įvykiu parapijos istorijoje, už vilties suteikimą, už pastiprinimą malda ir palaiminimais, taip pat kunigams, šventusiems kartu džiaugsmingą Eucharistiją, svečiams grigalistams, vargoninkei A. Petruškevičiūtei.

              Klebonas kun. V. Smagurauskas dėkojo valdžios atstovams už dėmesį parapijai ir rūpestį, taip pat rėmėjams – kraštiečiui Pranui Blažiui bei Žanetai ir Antanui Kibickams, Linkmenų seniūnui Jonui Aleknai, bažnyčios darbuotojams, parapijiečiams.

              Padėkų pynė buvo užbaigta parapijiečių dėkingumo žodžiais  savo klebonui kun. Vidui Smagurauskui, šiai parapijai vadovaujančiam jau trečius metus ir padedančiam parapijai augti tikėjime.

             Pasibaigus apeigoms, šventė persikėlė į parapijos kiemelį, kur vyko agapė. Vieni vaišino žvėrienos šiupiniu, kiti – žuviene, treti siūlė sūrio su medumi ir dar kitokių skanumynų. Šventinę nuotaiką kūrė kaimo kapela „Ringė“.

              Nors ir rudeniškas, bet nelietingas oras netrukdė mėgautis bendryste. Ilgai dar nesiskirstė parapijiečiai, smagu buvo ir su svečiais, ir su savais pasibūti.

              Už užfiksuotas šventines akimirkas esame dėkingi kraštiečiui kinematografininkui Eugenijui Ostašenkovui.

 

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Ar palaikote donorystės idėją?
Reguliariai duodu kraujo
Palaikau donorystę mintimis
Ketinu paremti šią idėją
Nepritariu donorystei
Neturiu nuomonės
Rezultatai
Balsų: 47 žmonių
Pasiūlykite savo klausimą

  

 

 


 


 

 

 
  
 

 

 


  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.