Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Kontaktai
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią shemą nenaudojant lietuviškų raidžių. vardas.pavarde@ignalina.lt

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas pirmas vardas.

Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant  elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė. Vardas, pavardė

 Pareigos

Telefonas

 El. paštas

 Priimamasis

Renata Labutienė Priimamojo sekretorė 5 20 96 renata.labutiene@ignalina.lt
Gražina Grikinienė Raštvedė 3 91 07 grazina.grikiniene@ignalina.lt
Lina Kovalevskienė Vyr. specialistė (atstovė ryšiams su visuomene) 5 25 22 lina.kovalevskiene@ignalina.lt

Vadovai

Henrikas Šiaudinis Meras

5 24 42

henrikas.siaudinis@ignalina.lt, meras@ignalina.lt
Laimutis Ragaišis Mero pavaduotojas 5 23 32 laimutis.ragaisis@ignalina.lt
Vidas Kreivėnas Administracijos direktorius 5 22 33 vidas.kreivenas@ignalina.lt,
direktorius@ignalina.lt
Donatas Mačys Administracijos direktoriaus pavaduotojas 5 24 37 donatas.macys@ignalina.lt

 Tarybos sekretorius

Rita Kardelienė   3 91 06 rita.kardeliene@ignalina.lt

Centralizuotas vidaus audito skyrius

el. p. auditas@ignalina.lt

Diana Navikienė Vedėja 5 22 44 diana.navikiene@ignalina.lt

 Finansų valdymo ir apskaitos skyrius

el. p. buhalterija@ignalina.lt

Vijolė Politienė Vedėja 3 91 08 vijole.politiene@ignalina.lt
Irena Valaikaitė Vedėjo pavaduotoja 5 20 48 irena.valaikaite@ignalina.lt
Rima Ragauskienė Vyr. specialistė 5 32 76 rima.ragauskiene@ignalina.lt
Elena Mikalauskienė Vyresn. specialistė 3 91 37 elena.mikalauskiene@ignalina.lt
Audronė Grigorčenkova Specialistė 3 91 37 audrone.grigorcenkova@ignalina.lt
Gražina Sukova Vyresn. specialistė 3 91 44 grazina.sukova@ignalina.lt
Ilona Raginienė Buhalterė 5 32 76 ilona.raginiene@ignalina.lt
Sandra Goštautienė Buhalterė 3 91 39 sandra.gostautiene@ignalina.lt
Rima Snukiškienė Buhalterė 3 91 39 rima.snukiskiene@ignalina.lt

 Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius

el. p. info@ignalina.lt

Vilius Gasiukevičius Vedėjas 5 43 01 vilius.gasiukevicius@ignalina.lt
Laima Sidorenkienė Vedėjo pavaduotoja (kalbos tvarkytoja) 5 25 22 laima.sidorenkiene@ignalina.lt
Lina Kovalevskienė Vyr. specialistė (atstovė ryšiams su visuomene) 5 25 22 lina.kovalevskiene@ignalina.lt
Rasa Guogienė Vyresn. specialistė 5 43 01 rasa.guogiene@ignalina.lt
Pranas Gruodys Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius 5 26 51 pranas.gruodys@ignalina.lt
Vita Zabalevičienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė 5 43 01 vita.zabaleviciene@ignalina.lt
Virginija Balinskienė Vyresn. specialistė 5 42 39 virginija.balinskiene@ignalina.lt
Vitalija Raginienė Archyvarė 5 42 39 vitalija.raginiene@ignalina.lt
Gražina Grikinienė Raštvedė 3 91 07 grazina.grikiniene@ignalina.lt
Renata Labutienė Priimamojo sekretorė 5 20 96 renata.labutiene@ignalina.lt

 Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius

el. p. investicijos@ignalina.lt

Vidmantas Čepulėnas Vedėjas 3 27 00 vidmantas.cepulenas@ignalina.lt
Ričardas Trimonis Vedėjo pavaduotojas 5 33 42  ricardas.trimonis@ignalina.lt
Rytis Kajėnas Vyr. specialistas 3 91 46 rytis.kajenas@ignalina.lt
Aušra Kacevičienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė 3 91 44 ausra.kaceviciene@ignalina.lt
Ramunė Mečelienė Vyresn. specialistė 3 91 40 ramune.meceliene@ignalina.lt

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

el. p. parama@ignalina.lt

Natalija Truchina Vedėja 5 22 62 natalija.truchina@ignalina.lt
Irena Matešienė Vedėjo pavaduotoja 5 28 19 irena.matesiene@ignalina.lt
Asta Laurinaitienė Vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) 5 21 82  asta.laurinaitiene@ignalina.lt
Jolanta Cicėnienė Vyr. specialistė 5 46 21 jolanta.ciceniene@ignalina.lt
Alvydas Kardelis Vyr. specialistas 5 21 06 alvydas.kardelis@ignalina.lt
Valė Šulskienė Buhalterė 5 28 19 vale.sulskiene@ignalina.lt
Alma Nevierienė Vyresn. specialistė 5 25 80 alma.nevieriene@ignalina.lt
Nijolė Bučelienė Vyresn. specialistė 5 25 80 nijole.buceliene@ignalina.lt
Janina Ropienė Specialistė 5 25 80 janina.ropiene@ignalina.lt
Svetlana Žilėnienė Vyresn. specialistė 5 21 82 svetlana.zileniene@ignalina.lt
Auksė Luneckienė Vyresn. specialistė 5 46 21 aukse.luneckiene@ignalina.lt
Rita Talijūnienė Socialinių išmokų specialistė 5 25 80 rita.talijuniene@ignalina.lt
Viktorija Keturkienė Socialinių išmokų specialistė 5 25 80 viktorija.keturkiene@ignalina.lt
Giedrė Šimkūnaitė Socialinių išmokų specialistė 5 39 29 giedre.simkunaite@ignalina.lt
Daiva Gudukienė Socialinių išmokų specialistė 5 39 29 daiva.gudukiene@ignalina.lt

 Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

el. p. ukis@ignalina.lt

Mykolas Viškelis Vedėjas 5 30 45 mykolas.viskelis@ignalina.lt
Alfredas Ambrozaitis Vyresn. specialistas 5 24 33 alfredas.ambrozaitis@ignalina.lt
Gedvilas Rudys Vyresn. specialistas 3 91 42 gedvilas.rudys@ignalina.lt
Valentina Milkuvienė Vyresn. specialistė 5 21 05 valentina.milkuviene@ignalina.lt
Gintautas Motiejūnas Specialistas 3 91 42 gintautas.motiejunas@ignalina.lt
Simonas Kajėnas Aplinkos apsaugos inžinierius 5 24 33 simonas.kajenas@ignalina.lt
Vytautas Raslanas Statybos inžinierius 5 30 45 vytautas.raslanas@ignalina.lt
Dalia Kapočienė Pastatų statybos inžinierė 5 30 45 dalia.kapociene@ignalina.lt
Rožė Bagdonienė Statinių priežiūros inžinierė 5 21 05 roze.bagdoniene@ignalina.lt
 Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

el. p. juridinis@ignalina.lt
Edita Rastenienė Vedėja 5 29 60 edita.rasteniene@ignalina.lt
Milda Mačėnienė Vedėjo pavaduotoja 5 20 35 milda.maceniene@ignalina.lt
Zita Daugėlienė Teisininkė 5 29 60 zita.daugeliene@ignalina.lt
Laima Gudonienė Vyresn. specialistė 5 38 73 laima.gudoniene@ignalina.lt
Nijolė Marcinkevičienė Specialistė 5 20 35 nijole.marcinkeviciene@ignalina.lt

 Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius

el. p. teritplan@ignalina.lt

Juozas Panavas Vedėjas 5 23 07 juozas.panavas@ignalina.lt
Inga Bielinytė Vyr. specialistė 3 91 45 inga.bielinyte@ignalina.lt
Vytautas Zabolevičius Vyresn. specialistas 3 91 41 vytautas.zabolevicius@ignalina.lt
Ramunė Slapšienė Vyresn. specialistė 3 91 41  ramune.slapsiene@ignalina.lt
Inga Ponomarenko Vyresn. specialistė 3 91 41 inga.ponomarenko@ignalina.lt 
Vaida Artemjeva Vyresn. specialistė 5 22 44 vaida.artemjeva@ignalina.lt

Vaiko teisių apsaugos skyrius

el. p. vtat@ignalina.lt

Danutė Ropienė Vedėja 5 20 45 danute.ropiene@ignalina.lt
Nijolė Šiaudinienė Vyr. specialistė 5 20 45 nijole.siaudiniene@ignalina.lt
Viktorija Dindienė Vyr. specialistė 5 20 45 viktorija.dindiene@ignalina.lt  

 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

el. p. svietimas@ignalina.lt

Rimanta Vilčinskienė Vedėja 5 22 93 rimanta.vilcinskiene@ignalina.lt
Gražina Mackonienė Vedėjo pavaduotoja 5 29 09 grazina.mackoniene@ignalina.lt
Artūras Česliokas Vyr. specialistas 5 29 08 arturas.cesliokas@ignalina.lt
Rasa Juodagalvienė Vyr. specialistė 5 29 08 rasa.juodagalviene@ignalina.lt
Rita Gasiukevičienė Vyr. specialistė 3 91 45 rita.gasiukeviciene@ignalina.lt
Danguolė Vaitkevičienė Vyr. specialistė 3 91 45 danguole.vaitkeviciene@ignalina.lt
Asta Savičiūnaitė Vyresn. specialistė 5 29 08 asta.saviciunaite@ignalina.lt
Laima Taluntienė Personalo specialistė 5 22 93 laima.taluntiene@ignalina.lt
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

el. p. 
kontrole@ignalina.lt
 Vanda Milašienė  Kontrolierė  5 23 09  vanda.milasiene@ignalina.lt
 Stasė Bareckienė  Specialistė  5 23 09  stase.bareckiene@ignalina.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-05 10:10:28
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Kurį rajono laikraštį dažniausiai skaitote?
Mūsų Ignaliną
Naują vagą
Neskaitau nei vieno
Rezultatai
Balsų: 226 žmonių
Pasiūlykite savo klausimą

 
 

 
 


 
 
 
 
 


 


  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.