Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2018.02.02
Ryškiausios Lietuvos šimtmečio asmenybės Ignalinos krašte. Zigmas Žemaitis

Tarp mūsų praeities šviesuolių ryškiai spindi profesoriaus Zigmo Žemaičio (1884-11-08 – 1969-06-24) asmenybė. Jis gimė Daktorių kaime, Tverečiaus valsčiuje. Tėvai turėjo valaką žemės. Daugiavaikėje valstiečių šeimoje Zigmas buvo aštuntas iš devynių vaikų. Du maži mirė nuo šiltinės. Užaugo keturi  broliai ir trys seserys. Visi nuo mažens pagal jėgas turėjo darbuotis tėvų ūkyje. Dar nesulaukęs septynerių metų pradėjo mokytis skaityti iš lenkiškos maldaknygės, o po metų ir iš lietuviško „Aukso altoriaus“. Baigdamas dešimtuosius metus ėmė mokytis Tverečiaus rusiškoje pradinėje trijų skyrių mokykloje. Ją baigė 1896 m. pavasarį. Po to dvejus metus padėjo tėvams namuose.


Tuo laiku vyresnysis Zigmo brolis Liudvikas Tverečiaus klebono Jono Burbos paskatintas jau buvo išleistas mokytis ir dirbo vaistinėje provizoriaus padėjėju. Jis pasiuntė ir Zigmą rengtis vaistininko mokinio egzaminams. 1902 m. Odesoje, kur Liudvikas jau buvo persikraustęs, tuos egzaminus Zigmas išlaikė ir pradėjo dirbti. Brolis patarė mokytis toliau, tad eksternu išlaikęs brandos egzaminus, Z. Žemaitis įstojo į Novorosijsko (nuo 1933 m. – Odesos, nuo 1945 m. – Odesos I. Mečnikovo) universitetą  studijuoti matematikos. Lėšų pragyvenimui užsidirbdavo privačiomis pamokomis. Studijuodamas aktyviai dalyvavo Odesos lietuvių visuomeniniame gyvenime. 1904 m. buvo įkurta kultūrinė draugija „Rūta“, kurioje  Zigmas vadovavo lietuvių chorui, buvo spektaklių režisierius, bendrojo lavinimo kursų lektorius.

1909 m. jis baigė universitetą pirmojo laipsnio diplomu. Galėjo likti aukštojoje mokykloje ir užsiimti moksliniu darbu, bet sutrukdė  dvi priežastys: buvo katalikas ir tris kartus areštuotas 1905-1907 m. revoliucijos metu. Tad grįžo į Lietuvą  ir ėmė dėstyti matematiką Vilniaus gimnazijose. Čia dalyvavo Lietuvių mokslo, Lietuvių dailės, „Rūtos“ draugijų veikloje. Jis aktyviai dalyvavo organizuojant pirmąsias lietuvių dailės parodas.

Pirmojo pasaulinio karo pradžioje karo metu, jau sukūręs šeimą, kartu su dideliu lietuvių pabėgėlių būriu atsidūrė Voroneže. Čia mokytojavo berniukų gimnazijoje, taip pat dalyvavo visuomeninėje veikloje. Aktyviai veikė Lietuvių vyriausioje taryboje Rusijoje, kuri reikalavo Lietuvos nepriklausomybės. Už tai kurį laiką buvo bolševikų kalintas.

1919 m. Z. Žemaitis įkūrė lietuvių gimnaziją Švenčionyse, kuri dabar vadinama jo vardu, ir jai vadovavo. Tuo pat metu dirbo Vilniaus universiteto atkūrimo komisijoje. 1919 m. balandį, pasitraukus bolševikams iš Švenčionių, buvo išrinktas miesto burmistru. Gegužę grįžę bolševikai suėmė miesto valdybą, aštuonis iš trylikos narių pakeliui į Švenčionėlius sušaudė. Z. Žemaitis ir dar keturi žmonės liko gyvi tik lietuvio čekisto dėka.

Pilsudskininkams ir želigovskininkams užgrobus Vilnių ir Vilniaus kraštą, Z. Žemaitis persikėlė į Kauną ir buvo vienas iš Lietuvos aukštųjų kursų organizatorių. 1922 m. jie buvo perorganizuoti  Lietuvos universitetą (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas). 1922-1940 m. Z. Žemaitis buvo šio universiteto profesorius, Matematikos-gamtos fakulteto dekanas, 1930-1940 m. – Geometrijos katedros vedėjas.

Labai svarbu pabrėžti, kad Z. Žemaitis buvo didelis civilinės bei sportinės aviacijos entuziastas. 1928 m. jis išrinktas Lietuvos aeroklubo pirmininku ir juo buvo iki 1940 m. Tarp Pabaltijo valstybių jo vadovaujamas aeroklubas pagal savo veiklos rezultatus užėmė pirmą vietą, o sklandymo sporte – antrą vietą pasaulyje.

Tačiau svarbiausia jo gyvenime mokslinė veikla. 1940 m., atgavus Vilnių, Z. Žemaitis tampa Vilniaus universiteto profesoriumi. 1940 m. jis – šio universiteto prorektorius, 1946-1948 m. – rektorius. 1944-1964 m. – Matematinės analizės katedros vedėjas. Jis dėstė diferencialinį ir integralinį skaičiavimą, matematikos istoriją, matematikos metodiką, kurį laiką ir kitus sudėtingus kursus. Tai buvo geras pedagogas, jautęs sunkumus, su kuriais susiduria studentai. Šie pabrėžė, kad sąžiningai klausęs profesoriaus paskaitų žmogus be ypatingo pasiruošimo galėjęs išlaikyti egzaminus.

Z. Žemaičio mokslinė veikla ir buvo skirta daugiausia matematikos didaktikai bei istorijai. Jis daug pasitarnavo lietuviškai matematikos terminijai. Dar dirbdamas lietuviškoje gimnazijoje Voroneže, kartu su P. Mašiotu ir M. Šikšniu, padedami J. Jablonskio, taisė esamus ir kūrė naujus matematikos terminus. Jam rūpėjo ir matematikos dėstymas vidurinėje mokykloje. Beveik penkiasdešimt metų profesorius dėstė šią discipliną būsimiems mokytojams, rūpinosi jų pedagogine praktika. 1961-1968 m. buvo Lietuvos matematikų draugijos vicepirmininkas, beje, šios draugijos konferencijos metu 1969 m. jis ir mirė. Taigi buvo pavydėtinai veiklus ir aktyvus iki paskutinių gyvenimo dienų. Jo amžininkai pabrėžia, kad profesorius nebuvo tik pašalinis stebėtojas, sugebąs vien peikti svetimą darbą. Visose srityse jis stengėsi pagal išgales prisidėti, paremti visuomenei naudingą veiklą.

Z. Žemaitis turėjo gražią šeimą. Jo jauniausia duktė Irena Žemaitytė-Geniušienė – žinoma dailininkė, anūkai – garsus Lietuvos pianistas Petras Geniušas ir dirigentas Julius Geniušas. Z. Žemaičio vardu pavadinta amfiteatrinė auditorija, Lietuvos matematikų draugijos aukščiausias apdovanojimas yra Z. Žemaičio medalis.

Džiugu, kad pajudėjo Zigmo Žemaičio įamžinimo gimtinėje darbai. Nors gimtuosiuose profesoriaus Daktoriuose telikusi viena sodyba, kaimavietėje įsikūrusi Tverečiaus pasienio užkarda. Šalia jos pavasarį  bus paženklintas akmuo, o šalia  atidengtas informacinis stendas, supažindinantis su šio šviesaus žmogaus gyvenimu ir veikla.

 

Šaltiniai: Profesorius Zigmas Žemaitis. Vilniaus universiteto leidykla, 2008

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  


 


  


 

   


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.