Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2017.10.03
Savivaldybėje vyko Konstitucijos egzaminas

Minint 25-ąsias Lietuvos Respublikos Konstitucijos metines, vienuoliktąjį kartą surengtas Konstitucijos egzaminas. Spalio 3 dieną visoje Lietuvoje – savivaldybėse, mokyklose, universitetuose, kitose institucijose – vyko pirmasis egzamino etapas. Ignalinos rajono savivaldybėje egzamine dalyvavo 13 gyventojų, du iš jų – turintys teisininko išsilavinimą. Susirinkusius pasveikino ir už pilietiškumą bei pagarbą pagrindiniam šalies įstatymui padėkojo savivaldybės mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis. Jis ir pats dalyvavo egzamine. 


Teisininkams ir teisinio išsilavinimo neturintiems dalyviams buvo pateiktos skirtingos užduotys. Visi turėjo atsakyti į 30 testo klausimų. Teisingai atsakę į 25 ir daugiau klausimų pateko į antrąjį egzamino turą, kuris vyks spalio 12 dieną. Reikia pasidžiaugti, kad ignaliniečiai kasmet parodo vis geresnes teisines žinias. Šiemet į antrąjį turą bus pakviesti 7 dalyviai (pareitais metais – 2).  Dar vienas Ignalinos rajono savivaldybės atstovas dalyvavo egzamine Anykščių rajono savivaldybėje ir pateko į antrą etapą. Taigi iš viso bus 8 dalyviai.

Ignalinos rajono savivaldybėje Konstitucijos egzamino II turas vyks savivaldybės administracijos mažojoje salėje (Laisvės a. 70, Ignalina, I aukštas). Egzamino pradžia – 12 val. Nugalėtojų apdovanojimų ceremonija numatoma spalio 25 dieną  Prezidentūroje. 

 

KONSTITUCIJOS EGZAMINO TESTO atsakymai

(piliečiams, neturintiems teisinio išsilavinimo)

I etapas

 

1. Kaip Konstitucijoje įvardijamas Vilniaus miestas įtvirtinant, kad jis yra Lietuvos valstybės sostinė? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Nuolatinė Lietuvos sostinė.

b) Nuolatinė ir nekintama Lietuvos sostinė.

c) Senoji Lietuvos sostinė.

d) Ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė.

2. Kokius teisės aktus leidžia Respublikos Prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Įsakymus.

b) Nutarimus.

c) Dekretus.

d) Įsakus.

 

3. Konstitucijoje yra įvardijami ypatinga tvarka priimami ir keičiami įstatymai. Kaip šie įstatymai vadinasi? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Organiniai įstatymai.

b) Programiniai įstatymai.

c) Konstituciniai įstatymai.

d) Kodeksai.

 

4. Kas skiria ir atleidžia Aukščiausiojo Teismo teisėjus? Pažymėkite teisingą atsakymą:

a) Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.

b) Seimas Respublikos Prezidento teikimu.

c) Respublikos Prezidentas.

d) Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos siūlymu.

 

5. Kurie iš Konstitucijoje nurodytų specializuotų teismų veikia Lietuvoje? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Darbo bylas nagrinėjantys teismai.

b) Šeimos bylas nagrinėjantys teismai.

c) Administraciniai teismai.

d) Visų nurodytų rūšių specializuoti teismai.

 

6. Kokios pasekmės kyla, jei Seimo narys įstatymo nustatyta tvarka neprisiekia arba prisiekia lygtinai? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Seimas kreipiasi į Konstitucinį Teismą, prašydamas pateikti išvadą, ar šis Seimo narys gali eiti savo pareigas.

b) Seimo narys netenka Seimo nario mandato.

c) Seimas šiam Seimo nariui sudaro galimybę prisiekti kitame Seimo posėdyje.

d) Seimo narys negali būti renkamas kituose Seimo rinkimuose.

 

 

7. Kiek Seimo narių turi balsuoti už įstatymą, kad jis būtų priimtas? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje.

b) Daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

c) ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių.

d) ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių.

 

8. Kaip turi elgtis bylą nagrinėjantis teisėjas, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Atidėti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į aukštesnės instancijos teismą.

b) Sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą.

c) Sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.

d) Perduoti bylą nagrinėti aukštesnės pakopos teismui.

 

9. Kokie yra pagrindiniai 1922 m. Konstitucijos bruožai? Pažymėkite neteisingą atsakymą.

a) Konstitucijoje  nustatytas parlamentinis valstybės valdymo modelis.

b) Seimas užėmė dominuojančią vietą valstybinės valdžios institutų sistemoje.

c) Prezidentas buvo valstybės vadovas, renkamas tiesioginiuose rinkimuose 3 metų kadencijai.

d) Konstitucija įtvirtino teisminės valdžios savarankiškumą.

 

10. Kas skiria ir atleidžia generalinį prokurorą? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Seimas.

b) Seimas Respublikos Prezidento teikimu.

c) Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.

d) Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.

 

11. Kiek praėjusių metų valstybės biudžeto negali viršyti išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį, jeigu valstybės biudžetas laiku nepatvirtinamas? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) 1/12 išlaidų.

b) 1/10 išlaidų.

c) 1/3 išlaidų.

d) 1/4 išlaidų.

12.  Kas draudžiama Seimo nariui? Pažymėkite neteisingą atsakymą.

a) Eiti kitas pareigas valstybinėse įstaigose.

b) Eiti kitas pareigas privačiose įmonėse.

c) Gauti atlyginimą už konsultacinį darbą verslo įmonėse.

d) Gauti atlyginimą už kūrybinę veiklą.

 

13. Kada rengiami eiliniai Seimo rinkimai? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Ne vėliau kaip 3 mėnesiai po Seimo narių įgaliojimų pasibaigimo.

b) Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio antrą sekmadienį.

c) Ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki Seimo narių įgaliojimų pasibaigimo.

d) Konstitucijoje nėra nustatyta, kada rengiami eiliniai Seimo rinkimai.

 

 

14. Kuriam iš toliau nurodytų asmenų Konstitucija garantuoja įstatymų leidybos iniciatyvos teisę? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Respublikos Prezidentui.

b) Konstitucinio Teismo pirmininkui.

c) Generaliniam prokurorui.

d) Teisingumo ministrui.

 

15. Kuriais metais buvo priimta pirmoji nuolatinė Lietuvos Konstitucija? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) 1918 metais.

b) 1922 metais.

c) 1938 metais.

d) 1992 metais.

 

16.  Kas paveda Ministrui Pirmininkui sudaryti Vyriausybę išrinkus naują Seimą? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Respublikos Prezidentas.

b) Seimas.

c) Seimo Pirmininkas.

d) Konstitucinio Teismo pirmininkas.

 

17. Kuris teiginys yra teisingas?

a) Lietuvoje nėra valstybinės religijos.

b) Valstybė nepripažįsta tradicinių bažnyčių.

c) Valstybinėse ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigose vaikai mokomi šių įstaigų nurodytos tikybos.

d) Religijos mokymas yra privalomas asmenims iki 18 metų.

 

18. Kas pagal Konstituciją Lietuvos Respublikoje vykdo teisingumą? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Teismai.

b) Generalinė prokuratūra.

c) Teisingumo ministras.

d) Respublikos Prezidentas.

 

19.  Kuris iš šių asmenų privalo sustabdyti savo veiklą politinėje partijoje? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Ministras Pirmininkas.

b) Ministras.

c) Seimo narys.

d) Respublikos Prezidentas.

 

20.  Kokį amžių rinkimų dieną sukakęs Lietuvos Respublikos pilietis gali būti renkamas Seimo nariu? Pažymėkite teisingą atsakymą.

 

a) Ne jaunesnis kaip18 metų.

b) Ne jaunesnis kaip 21 metų.

c) Ne jaunesnis kaip 25 metų.

d) Ne jaunesnis kaip 35 metų.

 

21. Kuo grindžiamas Lietuvos ūkis? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Laisvos rinkos principais.

b) Privačios ir valstybinės nuosavybės teise.

c) Privačios nuosavybės teise.

d) Valstybinės nuosavybės teise.

 

22. Koks teisės aktas neteko galios įsigaliojus 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijai? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

b) 1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

c) 1990 m. Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas.

d) 1991 m. vasario 11 d. konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“.

 

23. Kas vykdo valstybės valdžią Lietuvoje? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Seimas, Respublikos Prezidentas, teismas.

b) Seimas, Vyriausybė, teismas, prokuratūra.

c) Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, teismas, savivaldybės taryba.

d) Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, teismas.

 

24. Kas pradeda pirmąjį Seimo posėdį po rinkimų? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Vyriausias pagal amžių Seimo narys.

b) Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas.

c) Respublikos Prezidentas.

d) Konstitucinio Teismo pirmininkas.

 

25. Kas turi teisę panaikinti Seimo nario mandatą? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Seimas.

b) Konstitucinis Teismas.                                                                               

c) Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

d) Generalinis prokuroras.

 

26. Kokiu susitarimu sudaroma vyro ir moters santuoka? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Sąžiningu.

b) Laisvu.

c) Neįpareigojančiu.

d) Prigimtiniu.

 

27. Per kiek laiko nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo turi būti pristatytas į teismą, kai reikia spręsti dėl jo sulaikymo pagrįstumo? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) 24 valandas.

b) 46 valandas.

c) 48 valandas.

d) 72 valandas.

28. Kuri žmogaus teisė įvedus karo ar nepaprastąją padėtį negali būti apribota? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Laisvas išvykimas iš Lietuvos.

b) Privataus gyvenimo neliečiamumas.

c) Žmogaus asmens neliečiamumas.

d) Žmogaus būsto neliečiamumas.

 

29. Kuris teiginys teisingas?

a) Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje, praranda Lietuvos Respublikos pilietybę.

b) Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus įstatymo numatytus  atskirus atvejus.

c) Lietuvos Respublikos pilietis neturi teisės atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės.

d) Lietuvos Respublikos pilietis, sudaręs santuoką su kitos valstybės piliečiu, praranda Lietuvos Respublikos pilietybę.

 

30. Kas yra vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas Lietuvos Respublikoje? Pažymėkite teisingą atsakymą.

a) Respublikos Prezidentas.

b) Lietuvos kariuomenės vadas.

c) Krašto apsaugos ministras.

d) Seimo Pirmininkas.

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  

 

 


 


 

  
  

 


  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.