Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Verslas

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 3 27 00, 
el. paštas investicijos@ignalina.lt 

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas
Vidmantas Čepulėnas


 

 

 

2017 metais Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui buvo skirta 15 tūkst. Eur. Išnagrinėjus 16 prašymų suteikti finansinę paramą, suteikta 15 tūkst. Eur  finansinė parama 13 verslo subjektų: 3 uždarosioms akcinėms bendrovėms, 1 individualiai įmonei, 1 mažajai bendrijai ir 8 fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą. Finansinė parama buvo suteikta banko paskolos palūkanoms ir išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant veiklą, kompensuoti (įrangos įsigijimui).

Savivaldybės taryba sprendimu 50 procentų sumažino  valstybinės žemės nuomos mokestį savivaldybės teritorijoje registruotiems juridiniams asmenims ir deklaravusiems gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje fiziniams asmenims. 2017 metais minėta lengvata sudarė 25,7 tūkst. Eur. Be to, savivaldybės taryba yra nustačiusi dar vieną lengvatą, t. y. neapmokestinamus (valstybinės žemės nuomos mokesčiu) žemės sklypų dydžius fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, ir žemės sklypai yra ne didesni kaip: mieste – 0,15 ha, kaimo vietovėse – 3,00 ha. 2017 metais ši lengvata sudarė 12,4 tūkst. Eur. Iš viso savivaldybės nustatytos žemės nuomos mokesčio lengvatos 2017 metais sudarė 38,1 tūkst. Eur. Numatytos lengvatos gyventojams įsigyjantiems verslo liudijimus. 2017 m. 380 gyventojų įsigijo verslo liudijimus, iš kurių 200 su lengvatomis. Lengvatų suma sudarė 8 062 Eur. Galioja Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas 290 Eur sumažinti nekilnojamojo turto mokestį juridiniams asmenims ir 290 Eur sumažinti pajamų mokestį individualioms įmonėms už kiekvieną papildomai įkurtą darbo vietą, įdarbinant teritorinės darbo biržos siųstus ieškančius darbo Ignalinos rajono gyventojus.

Viena iš priemonių didinti darbo neturinčių asmenų užimtumą yra viešųjų darbų organizavimas, palaikant ir plėtojant vietos socialinę infrastruktūrą. 2017 metais iki birželio 30d. viešuosius darbus dirbo 144 asmenys. Viešiesiems darbams finansuoti per savivaldybės biudžetą buvo panaudota  64,1  tūkst. Eur ir  45,6  tūkst. Eur Darbo biržos lėšų. Nuo 2017 metų liepos 1 d. vykdoma Ignalinos rajono savivaldybės administracijos užimtumo programa, 100 proc. finansuojama iš rajono savivaldybės biudžeto. Dirbo 55 asmenys, panaudota 94,0 tūkst. Eur.

2017 metais viešuose aukcionuose parduotas vienas savivaldybės objektas už 12 600 Eur. Šiuo metu rajono viešo aukciono būdu parduodamų objektų sąraše yra 21 objektas, kurių bendra vertė – apie 132 tūkst. Eur.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje siekė 42 732 tūkst. Eur (likutinė vertė). Stengiamasi kuo efektyviau panaudoti turimą turtą. Savivaldybės reikmėms nereikalingas turtas išnuomojamas, sudaryta 27 nuomos sutartis, perduodamas valdyti ir naudoti panaudos pagrindais ar pagal patikėjimo sutartį kitiems juridiniams asmenims savivaldybės funkcijoms vykdyti sudarytos 45 sutartys.
 
 
 
 

 

 

Metų pabaigoje rajono savivaldybės ir Ignalinos vietos veiklos grupės organizuotame šventiniame renginyje pagerbti geriausi metų verslininkai. Dvi nominacijas įsteigė Ignalinos rajono savivaldybė. Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas pasveikino UAB „BHK Lietuva“ direktorę Viktoriją Luneckienę. Jos vadovaujama  įmonė į rajono biudžetą sumokėjo daugiausia mokesčių. Už finansinę paramą organizuojant kultūrinius renginius apdovanota UAB „Idavang“. Taip pat sveikinti: „Už bendradarbiavimą“ - UAB „Nova Fabrica“ir UAB „Imeda“, ,,Už perspektyvų bendradarbiavimą" - UAB „Romnesa“, UAB „Namų Fabrikas“, „Už naujų darbo vietų steigimą“ - UAB „Resta ES“, „Už Ignalinos rajono vietos veiklos grupės kūrimą, bendruomenių telkimą ir aktyvią visuomeninę veiklą“ - Arūnas Domininkas Grabažis, „Už dešimtmetį aktyvaus darbo Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdyboje“ - Marijona Lukaševičienė, Edmundas Kilkus, Antanas Šakalys. 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-07 13:52:57
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  


 


  


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.