Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Statistika (mokiniai, pedagogai, švietimo įstaigos)

 
MOKINIAI     

2018-09-01 duomenimis, Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasėse mokėsi 1235 mokiniai. Tai 94 mokiniais mažiau, negu praėjusiais mokslo metais.

Dar 85 vaikai (praėjusiais metais 88, dar ankstesniais – 92) buvo ugdomi pagal priešmokyklinio, 280 (praėjusiais metais 258, dar ankstesniais – 266) – pagal ikimokyklinio ugdymo programas.

Iš viso rajono bendrojo ugdymo mokyklose šiais mokslo metais yra ugdoma 1600 vaikų.

Mokslo metų pradžioje 338 mokiniai Ignalinos kultūros ir sporto centre ir 165 mokiniai Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje ugdomi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas (NVŠ ar FŠPU). 291 mokinys dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo programose, kurios finansuojamos valstybės lėšomis, skirtomis vaikų ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas 2018 m. 

2018-10-01 duomenimis, 694 1–12 klasių mokiniai ir priešmokyklinukai lanko būrelius savo mokyklose, 422 yra ugdomi pagal FŠPU programas savo ar kitų savivaldybių neformaliojo vaikų švietimo mokyklose. Pagal mokyklų pateiktus duomenis, iš viso neformaliajame ugdyme dalyvauja 954 1–12 klasių mokiniai ir priešmokyklinukai.

 

PEDAGOGAI

2018-10-01 duomenimis, Ignalinos rajono bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose ir jų skyriuose dirbo 252 pedagogai: 148 mokytojai, 29 auklėtojai, 13 švietimo pagalbos specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų), 37 neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojai (pedagogai), 11 priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 10 trenerių ir kt.

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

2018 m. rugsėjo 1 d. rajone veikė 10 savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų: 7 bendrojo ugdymo mokyklos (3 gimnazijos: Ignalinos, Didžiasalio „Ryto“ ir Vidiškių; 3 pagrindinės mokyklos: Dūkšto mokykla, Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla; 1 progimnazija – Ignalinos Česlovo Kudabos), 2 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla, Ignalinos kultūros ir sporto centras) ir 1 švietimo pagalbos įstaiga (Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba).
 
Švietimo įstaigų ir jų skyrių skaičius buvo toks pat, kaip ir praėjusiais metais.
 
2018 m. rugsėjo 1 d. rajone švietimo veiklą dar vykdė 7 kiti švietimo teikėjai (ŠMIR registruotos turinčios teisę švietimą vykdyti įstaigos, įmonės ar organizacijos, kurių pagrindinė veikla – ne švietimas) ir 11 (nuo 2019-02-21 10) laisvųjų mokytojų.

 

STATISTINĖS LENTELĖS

2018–2019 m. m. 
     Savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2018-09-01
     Mokyklose esančių mokinių skaičius 2018-09-01  
     Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2018-09-01   
     1–12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2018 m.    
     Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 kl. ir PUG mokinių neformalusis ugdymas 2018-10-01      
     Savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2018-12-01   


2017–2018 m. m. 
     Mokyklose esančių mokinių skaičius 2017-09-01
     Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2017-09-01
     1–12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2017 m. 
     Savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2017-09-01 
     Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas lankančių vaikų neformalusis ugdymas 2017-10-01 
     Savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2018-07-05                   
    

2016–2017 m. m. 
    Mokyklose esančių mokinių skaičius 2016-09-01  
    Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2016-09-01  
    1-12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 20022016 m.  
    Savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2016-09-01    
    Savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2017-01-01     
   

2015–2016 m. m. 
  
Mokyklose esančių mokinių skaičius 2015-09-01  
   Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2015-09-01
   1-12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2015 m.
   Savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2015-09-01    
   Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių mokinių skaičius 2015-10-01     

2014–2015 m. m.    
   Mokyklose esančių mokinių skaičius 2014-09-01        
   Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2014-09-01     
   1-12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2014 m.     
   Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių mokinių skaičius 2014-09-01  
   Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2014-09-01
   Pedagogų skaičius (nurodyti ir pirmaeilėse, ir antraeilėse pareigose dirbantys pedagogai) pagal mokyklas 2014-10-01

2013–2014 m. m.  
   Mokyklose esančių mokinių skaičius 2013-09-01  
   Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2013-09-01   
   1-12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2013 m.   
   Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių mokinių skaičius 2013-09-01   
   0-6 m. amžiaus vaikų skaičius rajono seniūnijose pagal gimimo metus 2013-12-31     
   Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2014-02-01

2012–2013 m. m.
  Mokyklose esančių mokinių skaičius 2012-09-01 
 
1-12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2012 m. 
 
Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių mokinių skaičius 2012-09-01    
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2013-08-31 
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2013-03-01   

2011–2012 m. m.
  Mokyklose esančių mokinių skaičius 2011-09-01
  1-12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2011 m.    
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2012-03-01  
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2012-08-01    

2009–2010 m. m.
  
Mokyklose esančių mokinių skaičius 2009-09-01
  1-12 klasių mokinių skaičiaus kaita 2002-2009 m.
  Įdomioji statistika 2009-09-01
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2009-09-01   
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2009-11-01     
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2010-07-01

2007–2008 m. m.
  Mokinių skaičius rajono mokyklose 2007-09-01
  Mokinių skaičius rajono mokyklose 2007-09-01 pagal klases
  1-12 klasių mokinių skaičiaus kitimas rajone 2000-2007 metais  
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2007-10-01
  Mokinių skaičius rajono mokyklose 2008-01-01
  Įdomioji statistika 2008-01-01   
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2008-01-01

2006–2007 m. m.   
  Mokinių skaičiaus kitimas rajone 2000-2006 metais
  Mokinių skaičius rajono bendrojo lavinimo mokyklose ir jų skyriuose pagal klases 2006-09-01 
  Mokinių skaičius rajono mokyklose 2006-09-01 
  Priešmokyklinio ugdymo grupės rajone 2006-09-01 
  Įdomioji statistika 2006-09-01  
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2006-10-01
  Mokinių skaičius rajono mokyklose 2007-01-01   
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2007-01-02

2005–2006 m. m.
  Mokinių skaičius rajono mokyklose ir PUG 2005-09-01

2004–2005 m. m.
  Mokinių skaičius rajono mokyklose ir PUG 2004-09-07
  Mokinių skaičius rajono mokyklose ir PUG 2005-01-03
  Įdomioji statistika 2005-01-03    
  Švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2005-03-01

2003–2004 m. m.
  Mokinių skaičius rajono mokyklose ir PUG 2003-09-05  
  Pedagogų skaičius rajono švietimo įstaigose    

2002–2003 m. m.    
  Bendrojo lavinimo mokyklų sąrašas 2002-09-01   
  Mokinių skaičius rajono mokyklose ir PUG 2002-09-02

  

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-21 15:06:50
Naujienų prenumerata