Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

2015-2017 metų veiklos plano parengimas

Turėdama Ignalinos rajono savivaldybės veiklos viziją, savivaldybės administracija gali sėkmingai ir kryptingai planuoti savo veiklą, turi daugiau galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir iš anksto pradėti rengti reikalingą dokumentaciją. Strateginis veiklos planas yra svarbus dokumentas norint efektyviai planuoti savivaldybės veiklą. Strateginis plėtros ir veiklos planavimas yra viena svarbiausių priemonių, padedančių pasiruošti pokyčiams ir numatyti artimesnius bei tolimesnius Ignalinos rajono savivaldybės veiklos žingsnius. Ignalinos rajono plėtrai užtikrinti ir efektyvių valdymo sprendimų priėmimo prielaidų sudarymui būtinas rajono plėtros planavimas. Rajono plėtros strategijos rengimas – kompleksinis ir komplikuotas procesas, nes reikalauja didelio žmogiškųjų ir materialių išteklių indėlio. Ignalinos rajono savivaldybės administracija neturėjo savivaldybės strateginio veiklos plano ir nebuvo jo rengusi. Pagrindinis projekto tikslas – didinti teritorinę sanglaudą ir gerinti regioninės plėtros planavimą Ignalinos rajone. Projekto uždavinys – Ignalinos rajono savivaldybės veiklos planavimo tobulinimas. Įgyvendinus projektą ir užtikrinus rezultatų tęstinumą bei numatytų priemonių įgyvendinimą galima sėkmingai vystyti Ignalinos rajoną, padidėjo Ignalinos rajono bei Utenos regiono patrauklumas, socialinis ir ekonominis regiono vertinimas. Savivaldybės veiklos plane parengta aplinkos, SSGG analizės, savivaldybės misija, strateginiai tikslai, išlaidų suvestinė, pateikta bendra informacija apie programas, nurodyti jų tikslai, uždaviniai ir priemonės, finansavimo šaltiniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Pagrindinės tikslinės grupės: • Ignalinos rajono savivaldybės darbuotojai; • Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai; • Ignalinos rajono visuomenė (įstaigų, įmonių, organizacijų atstovai, gyventojai).

Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-02-R-92-014

Projekto pradžia: 2013-10-30         Projekto pabaiga: 2015-03-31
Bendra projekto vertė:
7 155,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
6 082,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 082,01 €
Iš jo ES dalis:
6 082,16 €
Iš jo ES dalis:
6 082,01 €
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-20 16:49:43
Naujienų prenumerata