Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Socialinės paslaugos

Socialinių paslaugų poreikis Ignalinos rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, didėja.

Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai yra:

  • senyvo amžiaus asmenys;
  • asmenys, turintys negalią;
  • šeimos patiriančios socialinę riziką.
  • vaikai, likę be tėvų globos;
  • kiti asmenys, turintys socialinių problemų.

Socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas

Vietų (gavėjų) skaičius

Iš viso

Iš jų finansuo-jamų savival-dybės

1.

Socialinės globos namai

1.1. Dūkšto globos namai

Savivaldybės

33

17

1.2. VšĮ Mielagėnų palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiniai globos namai

Nevyriausybinės organizacijos

70

50

1.3. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Savivaldybės

40

40

2.

Dienos socialinės globos centras

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Savivaldybės

15

15

3.

Globos centras

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Savivaldybės

32

-

4.

Socialinių paslaugų centras

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras:

Savivaldybės

80

(per metus)

-

pagalba į namus

 

50

50

integrali pagalba

 

22

-

socialinės priežiūros paslaugos šeimoms

 

90

-

5.

Dienos socialinės globos skyrius

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Dienos socialinės globos skyrius

Savivaldybės

20

-

6.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos

5.1. Maltos ordino pagalbos tarnybos socialinės paramos centras (toliau – MOPT)

Nevyriausybinė organizacija

35

-

5.2. Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija

Nevyriausybinė organizacija

70

-

5.3. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro Ignalinos rajono filialas

Nevyriausybinė organizacija   

41

-

5.4. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos „Carito“ vaikų dienos centras „Eldoradas“

Nevyriausybinė organizacija   

24

-

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms teikia keturios socialinių paslaugų įstaigos, tarp jų 3 pavaldžios savivaldybei ir 1 nevyriausybinė organizacija. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla teikia socialines paslaugas neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams ir jaunuoliams  nuo 1 iki 21 metų. Socialinių paslaugų įstaigos rajone išdėstytos tolygiai, jų pakanka.

Su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis dirba 10 socialinių darbuotojų ir 2 atvejo vadybininkai, kurie teikia bendrąsias, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.

Pagal poreikį rajono gyventojams teikiamos socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

Sutrikusio intelekto vaikai ir jaunuoliai lanko Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Dienos centrą. 20 suaugusių asmenų, turinčių psichikos sutrikimų,  teikiamos užimtumo paslaugos UAB Ignalinos sveikatos centro Psichikos sveikatos centre.

Rajone veiklą vykdantys vaikų centrai teikia dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams, augantiems šeimose, patiriančiose socialinę riziką.

Rajone veikiančių įstaigų teikiamų paslaugų kainos:

http://195.182.92.232/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=26658 
 
http://195.182.92.232/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=25473 
 
http://195.182.92.232/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=26659
Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-03 13:21:10
Naujienų prenumerata