Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Antalksnės kaimo bendruomenė

Bendruomenė įsikūrė 2004 metais. Trejus metus bendruomenės pirmininkas buvo Raimondas Žievys. Dabar pirmieji metai pirmininkauja jo žmona Loreta. Įsikūrus bendruomenei joje buvo 20 narių, o dabar organizacijos veikloje dalyvauja 27 nariai.

Idėja apie bendruomenės subūrimą kilo amatininkui Raimondui Žieviui, kuris 1999 metais darbuodamasis Vokietijoje susižavėjo tenykšte kaimo bendruomenių veikla. Grįžęs į Lietuvą, jis pabandė įgytą patirtį pritaikyti savo kaime. Tuo metu dar niekas ir supratimo neturėjo apie kaimo bendruomenes, tik vėliau prasidėjo informacinė seniūnijų veikla apie bendruomenių kūrimąsi.

Pačioje pradžioje, bendruomenės pirmininku teigimu, nebuvo nei rimtos vizijos, jie nežinojo nei ką veiks, nei iš ko gyvens bendruomenė. Svarbiausia buvo, kad žmonės kuo daugiau ir kuo dažniau būtų drauge. Norėjosi, kad kaimas taptų vieninga, stipria bendruomene, kaip viena didelė šeima.

Susirinkimai organizuojami dažnai – aptarti visiems kartu įdomias idėjas, mintis. Rengiant projektus, bei organizuojant kasmetines kaimo šventes tariamasi bendrai.

Pirmieji kartu nuveikti darbai buvo pavasario talkos organizavimas Antalksnės kaime.

Vėliau pradėti rengti susitikimai su įžymesniais žmonėmis. Juos pavadino - “Vakaras prie arbatos”. Bendruomenės svečiai buvo poetai, rašytojai, kunigai… Žmonės, kurie praturtina kaimo žmogaus kasdienybę ir bent trumpai akimirkai nukelia jį į kitą pasaulį.Dar vienas įsimintinas renginys iš bendruomenės gyvenimo – 2007 m rudenį vykęs “Vakaras su gitara”, į kurį buvo sukviesti žmonės, kurie kažkada grojo gitara. Po tokių šiltų vakarų žmonės ilgai nenorėjo skirstytis.

Kuris kaimas neturi savo šventės? Taigi Antalksnės kaimo kasmetine švente tapo “Antaninės”. Šiemet jos buvo švenčiamos jau septintą kartą.

Kiekvienais metais ”Antaninių” laukimas yra kaip laukimas stebuklo. Dėliojamas scenarijus, kviečiami svečiai. Didžiausias nerimas būna iš kur ir kaip gauti pinigų renginio organizavimui. Dėkojame kasmetinių švenčių rėmėjams - Linkmenų seniūnui Jonui Aleknai, Balio Ragaišio įmonei bei mūsų ponams “bacionams”, kurie atskrenda į sodybas tik pavasarį, o rudenį išskrenda į savo didžiuosius miestus: Butkams, Kvedaravičiams, Etneriams, Vaišnorams, Nekrašams. Antalksnėje jau pabuvojo ir folkloro grupė “Sadūnai”, ir ansamblis “Jonis”, ir žinoma, nei viename renginyje neapseinama be gimtojo rajono saviveiklininkų, kurie visada mielai sutinka palinksminti kaimo žmones.

Bendruomenė turi ir kelis žmones aktyvistus, be kurių įdėjų ir milžiniškų pastangų bendruomenės veikla gal ir merdėtų. Bendruomenė džiaugiasi turėdama puikią idėjų generatorę Gražiną Ragaišienę bei atkaklų šių idėjų įgyvendintoją Raimondą Žievį. Ūkiniuose reikaluose pirmas padėjėjas, visada draugiškas ir nuolankus - Deimantas Čeberakas. Tikslus ir konkretus žmogus - buhalterė Ilona Raginienė.

Pirmas parengtas projektas “Amatų mokymas Antalksnės kaime” gavo vos 1000 litų paramą, tačiau už juos sugebėta kaimo vaikus pamokyti net penkių amatų: piešimo, keramikos, liaudiškų šokių, medžio drožybos ir kalvystės, taii suteikė “sparnus” rengti kitus projektus.

Laimėjus dar vieną projektą, vadovaujant tautodailininkei Vladei Adomavičienei, bendruomenės moterys surengė savo rankdarbių parodą, kuri iki šiol puošia Antalksnės kaimo užeigą. O vyrai, vadovaujami Raimondo Žievio, parodė savo sugebėjimus meninėje kalvystėje.

Didžiausias laimėtas projektas - “Antalksnės kaimo vietovaizdžio atnaujinimas”. Projekto vykdymo metu kaimas pasipuošė skulptūrų kalneliu - “Dievas yra”. Įrengti meniniai kaimo ženklais bei apsodintas medeliais pagrindinis kelias į kaimą. Šio projekto įgyvendinimo pagalbininkai buvo Linkmenų seniūnija ir Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija.

Antalksnės kaimo bendruomenė dalyvauja įvairiose kitų organizuojamose šventėse bei renginiuose. Vienas iš jų - ANP direkcijos 2006 metais organizuota žvejų šventė, kur laimėta II vieta.

Negalima nepaminėti ir kasmet kaimo vaikams organizuojamos Šv. Kalėdų šventės, kuri vyksta tik tų žmonių dėka, kurie aukoja mūsų bendruomenei savo 2 procentus pajamų mokesčio. Esame jiems labai dėkingi.

Bendruomenė antri metai iš eilės gauna padėkos raštus kaip gerai besitvarkanti bendruomenė. 2008 m. vasarį apdovanojimas gautas ir iš LR Seimo.

Šiuo metu bendruomenė pradeda įgyvendinti dar du laimėtus projektus tai: “Ko kraičio skrynioj nesudėta” ir “Vaikų žaidimų aikštelė vėl atgims”.

Kitoms bendruomenėms palinkėsime susikalbėjimo ir darnos, tada kliūtys bus lengviau įveikiamos.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-25 15:44:21
Naujienų prenumerata