Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.09.08
Skelbiamas konkursas į Dūkšto seniūnijos seniūno pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Dūkšto seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 8,10).


 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. VT-496

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DŪKŠTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

3. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

7. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

8. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.

9. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

11. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.

12. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

14. Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje reglamentuojamas funkcijas.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

15.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

15.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

15.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

16. Transporto priemonių pažymėjimai:

16.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

17.1. komunikacija – 5;

17.2. analizė ir pagrindimas – 4;

17.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

17.4. organizuotumas – 4;

17.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

18. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. lyderystė – 4;

18.2. veiklos valdymas – 4;

18.3. strateginis požiūris – 4.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. veiklos planavimas – 4.

___________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikia:

1. prašymą;

2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“;

4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas);

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 2196817, el. p. ausra.vengraite@vtd.lt  

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/duksto-seniunijos-seniunas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;42861.html  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata