Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.10.22
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Nuo 2020 m. spalio 12 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje, el. paštu parama@ignalina.lt priimami įstaigų, pageidaujančių teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, prašymai.


 

Informuojame, kad vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VT-602 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašu nuo 2020 m. spalio 12 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje, el. paštu parama@ignalina.lt priimami įstaigų, pageidaujančių teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, prašymai (dokumentai) turi būti pateikiami vienu el. pašto laišku. 

Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Ignalinos rajono savivaldybėje, pateikia:

1.  nustatytos formos prašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens;

2. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);

3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;

5. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;

6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;

7. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

8. informaciją apie paslaugų gavėjų skaičių;

9. kitus dokumentus, pagrindžiančius įstaigos atitiktį akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams.

Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Ignalinos rajono savivaldybėje, teikia Irena Matešienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėjos pavaduotoja, tel. (8 386) 52819, el. paštu irena.matesiene@ignalina.lt  

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. VT-602 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo";

2. Prašymo forma ir teisės aktai, reglamentuojantys socialinė priežiūros paslaugų akreditavimą: http://www.sppd.lt/lt/veiklos-sritys/vdc-akreditacija/ .

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata