Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Kontaktai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią shemą nenaudojant lietuviškų raidžių. vardas.pavarde@ignalina.lt

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas pirmas vardas.

Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant  elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė. Vardas, pavardė

 Pareigos

Telefonas

 El. paštas

 Priimamasis

Renata Labutienė Vyr. specialistė 8 386 5 20 96 renata.labutiene@ignalina.lt
Gražina Grikinienė Raštvedė 8 386 3 91 07 grazina.grikiniene@ignalina.lt
Lina Kovalevskienė Vyr. specialistė (atstovė ryšiams su visuomene) 8 386 5 25 22,
8 656 70 424     
lina.kovalevskiene@ignalina.lt

Vadovai

Justas Rasikas Meras

8 386 5 24 42

meras@ignalina.lt
Manfredas Žymantas Mero pavaduotojas  8 386 5 23 32 manfredas.zymantas@ignalina.lt
Jūratė Balinskienė  Administracijos direktorė 8 386 5 22 33,
8 610 63 069
direktorius@ignalina.lt, jurate.balinskiene@ignalina.lt
Stasys Luneckas Administracijos direktoriaus pavaduotojas 8 386 5 24 37,
8 671 38 287
stasys.luneckas@ignalina.lt

 Tarybos sekretorius

Vilius Cibulskas    8 386 3 91 06 vilius.cibulskas@ignalina.lt
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius
Nijolė Šiaudinienė   8 386 5 29 09 nijole.siaudiniene@ignalina.lt
 Jaunimo reikalų koordinatorius (vyresn. specialistas)
Asta Savičiūnaitė   8 386 5 29 08 asta.saviciunaite@ignalina.lt

Centralizuotas vidaus audito skyrius

el. p. auditas@ignalina.lt

Diana Navikienė Vedėja 8 386 5 22 44 diana.navikiene@ignalina.lt

 Finansų valdymo ir apskaitos skyrius

el. p. buhalterija@ignalina.lt

Vijolė Politienė Vedėja 8 386 3 91 08,
8 612 75 748   
vijole.politiene@ignalina.lt
Irena Valaikaitė Vedėjo pavaduotoja 8 386 5 20 48,
8 605 89 790   
irena.valaikaite@ignalina.lt
Rima Ragauskienė Vyr. specialistė 8 386 5 32 76 rima.ragauskiene@ignalina.lt
Elena Mikalauskienė Vyresn. specialistė 8 386 3 91 37 elena.mikalauskiene@ignalina.lt
Audronė Grigorčenkova Specialistė 8 386 3 91 37 audrone.grigorcenkova@ignalina.lt
Gražina Sukova Vyresn. specialistė 8 386 3 91 44 grazina.sukova@ignalina.lt
Ilona Raginienė Buhalterė 8 386 5 32 76 ilona.raginiene@ignalina.lt
Valė Šulskienė Buhalterė 8 386 5 28 19 vale.sulskiene@ignalina.lt
Sandra Goštautienė Buhalterė 8 386 3 91 39 sandra.gostautiene@ignalina.lt
Rima Snukiškienė Buhalterė 8 386 3 91 39 rima.snukiskiene@ignalina.lt

 Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius

el. p. info@ignalina.lt

Vilius Gasiukevičius Vedėjas 8 386 5 43 01,
8 686 90 232  
vilius.gasiukevicius@ignalina.lt
Laima Sidorenkienė Vedėjo pavaduotoja (kalbos tvarkytoja) 8 386 5 25 22,
8 614 39 372
laima.sidorenkiene@ignalina.lt
Lina Kovalevskienė Vyr. specialistė (atstovė ryšiams su visuomene) 8 386 5 25 22, 
8 656 70 424
lina.kovalevskiene@ignalina.lt
Artūras Česliokas Vyr. specialistas 8 386 5 29 08 arturas.cesliokas@ignalina.lt
Rasa Guogienė Vyresn. specialistė 8 386 5 43 01 rasa.guogiene@ignalina.lt
Pranas Gruodys Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius 8 386 5 26 51 pranas.gruodys@ignalina.lt
Virginija Balinskienė Vyresn. specialistė 8 386 5 42 39 virginija.balinskiene@ignalina.lt
Vitalija Raginienė Archyvarė 8 386 5 42 39 vitalija.raginiene@ignalina.lt
Gražina Grikinienė Raštvedė 8 386 3 91 07 grazina.grikiniene@ignalina.lt
Renata Labutienė Vyr. specialistė  8 386 5 20 96 renata.labutiene@ignalina.lt

 Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius

el. p. investicijos@ignalina.lt

Vidmantas Čepulėnas Vedėjas 8 386 3 27 00,
8 612 61 775
vidmantas.cepulenas@ignalina.lt
Ričardas Trimonis Vedėjo pavaduotojas 8 386 5 33 42,
8 612 75 691
ricardas.trimonis@ignalina.lt
Rytis Kajėnas Vyr. specialistas 8 386 3 91 46 rytis.kajenas@ignalina.lt
Danutė Ropienė Vyr. specialistė 8 386 3 91 43 danute.ropiene@ignalina.lt 
Ramunė Mečelienė Vyresn. specialistė 8 386 3 91 40 ramune.meceliene@ignalina.lt
Rita Kardelienė  Investicijų projektų koordinatorė 8 386 5 29 09 rita.kardeliene@ignalina.lt

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

el. p. parama@ignalina.lt

Natalija Truchina Vedėja 8 386 5 22 62,
8 615 56 180
natalija.truchina@ignalina.lt
Irena Matešienė Vedėjo pavaduotoja 8 386 5 28 19 irena.matesiene@ignalina.lt
Asta Laurinaitienė Vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) 8 386 5 21 82  asta.laurinaitiene@ignalina.lt
Jolanta Cicėnienė Vyr. specialistė 8 386 5 46 21 jolanta.ciceniene@ignalina.lt
Alvydas Kardelis Vyr. specialistas 8 386 5 21 06 alvydas.kardelis@ignalina.lt
Alma Nevierienė Vyresn. specialistė 8 386 5 25 80 alma.nevieriene@ignalina.lt
Nijolė Bučelienė Vyresn. specialistė 8 386 5 25 80 nijole.buceliene@ignalina.lt
Svetlana Žilėnienė Vyresn. specialistė 8 386 5 21 82 svetlana.zileniene@ignalina.lt
Auksė Luneckienė Vyresn. specialistė 8 386 5 46 21 aukse.luneckiene@ignalina.lt
Viktorija Keturkienė Socialinių išmokų specialistė 8 386 5 25 80 viktorija.keturkiene@ignalina.lt
Giedrė Šimkūnaitė Vyr. specialistė 8 386 5 39 29 giedre.simkunaite@ignalina.lt
Daiva Gudukienė Socialinių išmokų specialistė 8 386 5 39 29 daiva.gudukiene@ignalina.lt

 Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

el. p. ukis@ignalina.lt

Simonas Kajėnas Vyr. specialistas (ekologas) 
Laikinai vykdantis vedėjo funkcijas 
8 386 5 24 33 simonas.kajenas@ignalina.lt
Valentina Milkuvienė Vyresn. specialistė 8 386 5 21 05 valentina.milkuviene@ignalina.lt
Gintautas Motiejūnas Specialistas 8 386 3 91 42 gintautas.motiejunas@ignalina.lt
Dalia Kapočienė Pastatų statybos inžinierė 8 386 5 30 45 dalia.kapociene@ignalina.lt
Rožė Bagdonienė Statinių priežiūros inžinierė 8 386 5 21 05 roze.bagdoniene@ignalina.lt
 Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

el. p. juridinis@ignalina.lt
Edita Rastenienė Vedėja 8 386 5 29 60,
8 672 68 584
edita.rasteniene@ignalina.lt
Zita Daugėlienė Teisininkė 8 386 5 29 60 zita.daugeliene@ignalina.lt
Laima Gudonienė Vyresn. specialistė 8 386 5 38 73 laima.gudoniene@ignalina.lt
Ilona Truchina Vyresn. specialistė 8 386 5 38 73 ilona.truchina@ignalina.lt
Valdas Talačka Vyresn. specialistas 8 386 5 26 51 valdas.talacka@ignalina.lt 
Nijolė Marcinkevičienė Specialistė 8 386 5 20 35 nijole.marcinkeviciene@ignalina.lt

 Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius

el. p. teritplan@ignalina.lt

Juozas Panavas Vedėjas 8 386 5 23 07,
8 612 61 772
juozas.panavas@ignalina.lt
Inga Bielinytė Vyr. specialistė 8 386 3 91 45 inga.bielinyte@ignalina.lt
Vytautas Zabolevičius Vyresn. specialistas 8 386 3 91 41 vytautas.zabolevicius@ignalina.lt
Ramunė Slapšienė Vyr. specialistė 8 386 3 91 41  ramune.slapsiene@ignalina.lt
Inga Ponomarenko Vyresn. specialistė 8 386 3 91 41 inga.ponomarenko@ignalina.lt 
Vaida Artemjeva Vyresn. specialistė 8 386 5 24 33 vaida.artemjeva@ignalina.lt
Viešųjų pirkimų skyrius

el. p. vp@ignalina.lt
Aušra Kacevičienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė 8 386 3 91 44 ausra.kaceviciene@ignalina.lt
Vita Zabalevičienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė 8 386 5 43 01 vita.zabaleviciene@ignalina.lt

 Švietimo ir kultūros skyrius

el. p. svietimas@ignalina.lt

Gražina Mackonienė Vedėja 8 386 5 22 93 grazina.mackoniene@ignalina.lt
Rasa Juodagalvienė Vyr. specialistė 8 386 5 29 08,
8 615 34 383
rasa.juodagalviene@ignalina.lt
Rita Gasiukevičienė Vyr. specialistė 8 386 3 91 45 rita.gasiukeviciene@ignalina.lt
Danguolė Vaitkevičienė Vyr. specialistė 8 386 3 91 45 danguole.vaitkeviciene@ignalina.lt
Laima Taluntienė Personalo specialistė 8 386 5 22 93 laima.taluntiene@ignalina.lt
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

el. p. 
kontrole@ignalina.lt
Vanda Milašienė  Kontrolierė  8 386 5 23 09  vanda.milasiene@ignalina.lt
Stasė Bareckienė  Auditorė  8 386 5 23 09  stase.bareckiene@ignalina.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-18 16:06:09
Naujienų prenumerata