Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Socialinio būsto kokybės gerinimas Vasario 16-osios g. 46, Ignalinoje

             

Vienas iš Ignalinos probleminės teritorijos plėtros strateginių uždavinių – plėtoti ir gerinti turimą socialinį būstą. Socialinio būsto fondo plėtra ir būsto kokybės gerinimas probleminėje teritorijoje nepakankama – socialinio būsto pasiūla nedidėja, esamo būsto kokybė prastėja, o asmenų, pageidaujančių tokio būsto, sparčiai daugėja. Projektas vykdytas dėl socialinių būstų, esančių daugiabučiame name, modernizuojamame pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (projekto numeris VP3-1.1-VRM-03-R-92-003), daliai tenkančių daugiabučio namo modernizavimo išlaidų kompensavimo. Projekto tikslas – gerinti savivaldybės socialinio būsto fondą, gerinti rajono, kaip probleminės teritorijos nepasiturinčių asmenų (šeimų) gyvenimo sąlygas.Tikslinė grupė – daugiabučiame gyvenamajame name Vasario 16-osios g. 46 socialinį būstą nuomojantys asmenys. Vykdant projekto veiklas, atnaujinta šio namo butai Nr. 4 ir Nr. 8, kurių bendras plotas 91,94 kv.m. Šiuo projektu užtikrinta asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, finansinė bei socialinė būklė (bus patiriama mažiau išlaidų už šildymą), mažinama socialinė atskirtis.

Projekto pradžia: 2011-08-05         Projekto pabaiga: 2013-04-30
Bendra projekto vertė:
23 113,73 €
Projektui skirtas finansavimas:
19 646,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
19 646,66 €
Iš jo ES dalis:
19 646,66 €
Iš jo ES dalis:
19 646,66 €
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-08 08:16:40
Naujienų prenumerata