Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Gavaičio ežero buvusios taršos padalinių likvidavimasEUROPOS SĄJUNGA


IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

KURKIME ATEITĮ DRAUGE!

                     
Sėkmingai įgyvendintas projektas
„Gavaičio ežero buvusios taršos padarinių likvidavimas“

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą „Gavaičio ežero buvusios taršos padarinių likvidavimas“ (BPD2004-ERF-1.3.0-05-06/0010), kurį iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.3 priemonės „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ veiklos sritį „Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas“.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. spalio mėn. LR aplinkos ministerijai, Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijai pasirašius sutartį dėl paramos skyrimo. Planuota projekto vertė - 1 195 391 litų, iš jų 1 075 852 litų paramos lėšos (Europos regioninės plėtros fondo bei valstybės biudžeto lėšos), 119 539 litų savivaldybės biudžeto lėšos. Reali projekto vertė siekė 1182054,07 litų. Iš jų 1063848,75 litų sudarė paramos lėšos (Europos regioninės plėtros fondo bei valstybės biudžeto lėšos) ir 118205,32 litų skyrė Ignalinos rajono savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto lėšų. Projektas sėkmingai baigiamas įgyvendinti .

Vykdant projektą buvo pasiektas pagrindinis tikslas - pašalinti praeities taršos padariniai Gavaičio ežero vakarinėje dalyje ir jo pakrantėje, pagerinta ežero ekologinė būklė bei sukurtos prielaidos aplinkosauginiu požiūriu subalansuoto rekreacinio potencialo plėtrai. Projekto metu pasiekti rezultatai prisidėjo prie saugios ir švarios aplinkos užtikrinimo Ignalinos miesto gyventojams.

Pagrindinė įgyvendinto projekto veikla – ežero valymo ir pakrantės tvarkymo darbai, kuriuos atliko konkursą laimėjęs rangovas - UAB „Meleksas“. Bendra rangos darbų vertė - 992300,07 litų, tai sudaro 84 proc. visų projekto lėšų. 2007 m. lapkričio mėn. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Mačys ir UAB „Meleksas“ direktorius Rimantas Zigmantas pasirašė atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Visi numatyti Gavaičio ežero valymo ir pakrantės tvarkymo darbai buvo vykdyti pagal UAB „Aketonas“ parengtą techninį projektą. Ežero valymo darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Statybos strategija“. Atliktus ežero valymo darbus apžiūrėjo net tik Ignalinos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, bet ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė Deniza Leontjeva bei Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių fondų skyriaus vedėjas Saulius Vasiliauskas, kurie teigiamai įvertino atliktus rangos darbus ir pažymėjo, jog projektas tikrai buvo sėkmingas. Savo sveikinimus ir padėką projekto įgyvendinimo grupei taip pat išsakė ir darbų priėmime dalyvavęs Ignalinos rajono savivaldybės meras Bronis Ropė.


Administracijos direktorius Rimantas Mačys ir UAB „Meleksas“ direktorius Rimantas Zigmantas pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus.


Gavaičio ežeras, 2007 m. gruodžio mėn.

Pasak projekto vadovo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto (ekologo) Gintauto Kindurio, įgyvendinus projektą buvo pasiekti visi numatyti projekto rezultatai. Iš 3,33 ha Gavaičio ežero teritorijos iškasta 34226 m3 dumblo, kurio dalis išvežta į Kazitiškio sąvartyną. Iškasto dumblo kiekis net 25 proc. viršijo projekte numatytą pašalinti dumblo kiekį. Taip pat nuo įvairių šiukšlių ir augmenijos išvalyta 600 m ežero pakrantės. Pašalinus iš Gavaičio ežero praeities taršos padarinius, pagerėjo ežero (13,1 ha) ekologinė būklė bei pagerintos ežero pakrantės rekreacinės savybės. Sudarytos prielaidos biologinės įvairovės atsistatymui, natūralios ekosistemos atsikūrimui. Gauta parama iš ES struktūrinių fondų suteikė galimybę gerinti regiono įvaizdį ir sukūrė prielaidas turizmo infrastruktūros vystymuisi. Išaugus lankytojų srautams bus galima steigti ir plėsti paslaugų įmones, kas savo ruožtu leistų sukurti naujas darbo vietas, bei padidintų vietos biudžeto įplaukas, leidžiančias toliau vystyti regiono infrastruktūrą.   

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-25 13:25:04
Naujienų prenumerata