Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Linkmenų moterų užimtumo centras

Visuomeninė organizacija „Linkmenų moterų užimtumo centras“ įkurta ir įregistruota 2003 metais lapkričio 11 dieną. Šios organizacijos įkūrimo ir įregistravimo iniciatorė buvo Meilutė Šerėnienė, kuri nuo pat įkūrimo jai ir vadovauja. 2005 metais sausio 24 dieną organizacijai suteiktas paramos gavėjo statusas. Narių skaičius 2008 sausio 1 d. buvo 50 asmenų.

Visuomeninė veikla – tai ne tik projektinė veikla, vienas svarbiausių dalykų yra bendravimas, supratimas. Kiekviena kaime esanti visuomeninės organizacijos veikla yra susijusi su kaimo plėtros politika ir jos įgyvendinimas turi būti grindžiamas aiškiai suformuluota kaimo bendruomenės vizija, tam, kad būtų galima sėkmingai spręsti susidariusias problemas.

Linkmenų moterų užimtumo centro atstovės dalyvauja įvairiuose mokymuose, konferencijose, rengia paraiškas projektų vykdymui. Projektai yra orientuoti į kaimo žmonių veiklą ir užimtumą. Aktualiausias svarbiausias kaime klausimas yra žmonių užimtumas, mokymai, nuolatinis tobulėjimas.

Moterų centro tikslai ir uždaviniai pagal įstatus:

-  įvairaus amžiaus žmonių telkimas, socialinių, ekonominių, kultūrinių problemų sprendimas;

-  neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, vaikų, gyvenančių probleminėse šeimose, priežiūra;

-  kultūrinė, sportinė, švietėjiška veikla;

-  kaimo švenčių, tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas;

-  sveikos gyvensenos propagavimas;

-  ekologinis švietimas;

-  moterų centro narių ir jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas.

Moterų centro veikla:

2003-2004

Pynimo amato pamokų organizavimas

Savomis lėšomis

2003-11

Popietė "Savivalda. Bendruomenė. Žmogus"

2003-11

Rankdarbių paroda "Iš mamyčių skrynių‘"

2004-05-02  -  2004-08-30

Projektas "Rytų Lietuvos bendruomenės narys integracijos į ES procese"

2004-06-07

2004-12-30

Projektas "Naujos iniciatyvios veiklos kaimo vietovėje"

2004-09

2005-05

Projektas "Bendruomenės telkimas ir skurdo mažinimas"

2004-02

Projektas "Kaimo ateitį kuriame patys"

2004-12-28

Dalyvavimas Kaune Kalėdinių gaminių mugėje

2005-02

Renginys "Išvarykim žiemą iš Linkmenų"

2004-2005

Projektas "Kurkime Lietuvą kartu"

2005-08

Dalyvavimas IV Lietuvos  moterų suvažiavime

2005-03-18

Organizuota kelionė į spektaklį "Dienos akys – Mata hara"

2005-10-26

Tarptautinė konferencija "Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo mažinant skurdą ir atskirtį Lietuvoje"

2005-11-24

Kelionė į spektaklį "Žaldokynė"

2005-11-30

Savanorio dienos minėjime organizacija įvertinta apdovanojimu

2006-01

Rinkta inf.medžiaga knygai "Senoliai Lietuvos"

2004-2006

Laikraštėlis "Jums ir mums"

2007-07/11

Projektas "Linkmenų  krašto dabartis'

2007-10

Projektas "Prieš skurdą"

2007-11

Dalyvavimas akcijoje "Tylos akcija prieš moteris"

2007-11

Dalyvavimas IRVVG veikloje

2008

2008-11

Projektas "Sugrąžinkime namudininko amatą"

5-ių metų veiklos ataskaitinė konferencija.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-25 15:45:17
Naujienų prenumerata