Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.11.28
Savivaldybės tarybos posėdyje

Lapkričio 27 dieną vykusiame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 23 sprendimai. Vienas svarbiausių ir daugiausia diskusijų sulaukęs sprendimas – dėl įmokų už atliekų išvežimą ir tvarkymą didinimo. 
Biudžetas. Strateginis planas

Atsižvelgiant į gautas valstybės dotacijas ir savivaldybės įstaigų prašymus patikslintas 2019 metų savivaldybės biudžetas ir išlaidų planas. Jo pajamos padidintos  37,1 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti), iš jų 35,1 tūkst. eurų ‒ lėšos socialinėms paslaugoms ir 2,0 tūkst. eurų – lėšos jaunimo teisių apsaugai. 

Biudžeto pajamos sumažintos 52,1 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti), iš jų 27,0 tūkst. eurų – lėšos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 25,0 tūkst. eurų – lėšos socialinei paramai mokiniams, 0,1 tūkst. eurų – lėšos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti. Atsižvelgiant į pasikeitimus pakeistas ir naujais projektais papildytas savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas, patikslinant atskiras programas. 

Naujas projektas

Pritarta projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Ignalinpos r. Kaniūkų kaime“ įgyvendinimui. Kaniūkų kaime planuojama įrengti sporto aikštelę. Projektinis pasiūlymas jau pateiktas Utenos regiono plėtros tarybai ir bus vertinamas konkurse. Projekto vertė – apie 72 tūkst. eurų, savivaldybės dalis – 18 tūkst. eurų.

Padidintos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą

Po ilgų diskusijų patvirtinti nauji įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai  Ignalinos rajono savivaldybėje. Nuo 2020 m. sausio 1 dienos įmokos didės. Šio sprendimo pagrindimą pateikė būtinąsias sąnaudas apskaičiavios ir pasiūlymus pateikusios  UAB „Ekokonsultacijos“ atstovai. Buvo akcentuota, kad šiuo metu galiojantys įmokų dydžiai nebuvo peržiūrimi dvejus metus, nebuvo atsižvelgiama į besikeičiančią situaciją, beveik dvigubai pakeltą Utenos atliekų tvarkymo centro „vartų mokestį“ (nuo 24,36 Eur iki 52 Eur), todėl susidarė didelė įmonės skola, o būtinosios sąnaudos išaugo net 34,4 procento. Taigi įkainių pakėlimas tapo neišvengiamas.

Pastovioji įmokos dalis gyventojams didėja 0,57 Eur  (nuo 1,63 iki 2,20 Eur)  per mėnesį, juridiniams asmenims vieno nekilnojamojo turto objektui – 0,95 Eur. Kintamoji įmokos dalis daugiabučiuose namuose gyvenantiems gyventojams didėja 0,07 Eur, konteinerio neturintiems juridiniams asmenims – 0,06 ct. (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus). Individualių konteinerių ištuštinimo kainos didėja maždaug 10 proc., jos priklausys nuo konteinerio talpos. 

Buvo akcentuota, kad ne visi rajono gyventojai yra sudarę sutartis ir moka už atliekų išvežimą bei tvarkymą. Kaip sakė meras Justas Rasikas, ši problema turi būti nedelsiant sprendžiama ir SĮ „Kompata“ dės pastangas išplėsti mokėtojų bazę, nes tikrai nėra normalu, kai toje pačioje gatvėje vienas gyventojas moka už paslaugą, o kitas ne. Įmonės direktorius Vytautas Potapovas sakė, kad sutartis reikės keisti tik daliai gyventojų. Nuo 2017 m. gegužės mėnesio sudarytos sutartys galios ir toliau.   

                  

Sprendime taip pat numatytas atliekų rūšiavimo skatinimo finansinis mechanizmas, kuris jau pradėtas taikyti ir kitose savivaldybėse (Anykščių rajono, Kauno miesto ir kt.), t. y. atsisakantiems rūšiuoti atliekas individualių namų gyventojams, kai jiems teikiama pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo individualiais konteineriais paslauga, įmoka didinama 2 kartus.

Prekybos vietos ir tvarka

Tarybos posėdyje buvo patvirtintas  Prekybos ir paslaugų teikimo Ignalinos rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas ir pakeistas Viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašas, papildant jį papildant nauja vieta Geležinkelio gatvėje, Ignalinoje, į pietus nuo miesto turgavietės. Šioje vietoje dabar griaunami nelegaliai stovėję kioskai, kurie tikrai nepuošė Ignalinos miesto.

Pasikeitė seniūnaičių rinkimo tvarka

Atsižvelgiant į pasikeitusias Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio nuostatas, patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašas. Ankstesnėje Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo redakcijoje buvo įtvirtinta, kad seniūnaitis renkamas 3 metams, o pagal šiuo metu galiojančias nuostatas seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnas.

Pasikeitė ir seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarka. Anksčiau seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaitis buvo renkamas apklausiant seniūnaitijos gyventojus, o dabar seniūnaičiai bus renkami savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

Pasikeitė ir seniūnaičio atšaukimo iš pareigų tvarka pareiškus nepasitikėjimą seniūnaičiu. Jis bus atšauliamas iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, jeigu seniūnaičiu nepasitikėjimą pareiškia seniūnas motyvuotu teikimu ar ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

Ignalinos rajono ligoninė – skaidrios veiklos  įstaiga

Priimtas sprendimas suteikti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą viešajai įstaigai Ignalinos rajono ligoninei (korupcijos indeksas 116). Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės ir viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos korupcijos indekso nustatymo komisijos sprendimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu, 2019 m. rugsėjo 23– 24 dienomis Ignalinos rajono ligoninė buvo įvertinta pagal korupcijos indekso nustatymo kriterijus. Nustatytas  korupcijos indeksas 116 ir pateiktos išvados dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.

Vaikų globos namai

Pritarta priemonių planui, kurį įgyvendinus Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre nuo 2023 metų gruodžio 31 dienos nebebus teikiamos socialinės globos paslaugos vaikams globos įstaigoje. Tėvų globos netekę vaikai gyvens bendruomeniniuose namuose. Minėto centro Naujojo Daugėliškio padalinys įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

 

Kiti sprendimai

Priimti sprendimai UAB „Resta ES“ atleisti nuo žemės mokesčio ir netenkinti UAB „Laukoja“ prašymo, atsižvelgiant į nutrauktą veiklą ir teisminius ginčus.

Patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai.  Nustatytas tarnybos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 3.

Pakeistas rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas. Vidiškių ir Paliesiaus kaimuose pakeistos Dvaro ir Sodų gatvių geografinės chrakteristikos, jas pratęsiant.

Posėdyje taip pat priimta keletas sprendimų, susijusių su turto perdavimu. Visus sprendimus po jų pasirašymo bus galima surasti savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt, skyriuje „Dokumentų paieška“.

 

parengė Lina Kovalevskienė,

tel. (8 386) 52522, el.p. lina.kovalevskiene@ignalina.lt 

 

 

 

 
  Spausdinti  
komentarų nėra
Atgal
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
Naujienų prenumerata