Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (2011-05-30), 2 (2012-01-10), 3 (2020-01-07)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą gali vežėjai, turintys leidimą.

Asmenims, siekiantiems įgyti leidimus, leidimai išduodami, jeigu tie asmenys atitinka šiuos reikalavimus:
1) yra įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą;
2) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
3) asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu;
4) yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.

Vežėjas leidimus išduodančiai institucijai (pagal vežėjo taksi įmonės buveinės registracijos vietą arba deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo) pateikia Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 2 priede nustatytos pavyzdinės formos pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą (toliau kartu – pranešimas).
Laikoma, kad leidimai yra išduoti kitą dieną nuo vežėjo pranešimo pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai dienos. Kai pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad leidimas yra išduotas nuo pranešime nurodytos dienos.
Kai informacija apie vežėjui išduotą taksi leidimą įrašoma į Licencijų informacinę sistemą (toliau – LIS), vežėjas, turintis transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip lengvasis automobilis taksi, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytoją ir nurodyti leidimo numerį. Vežėjas, kurio transporto priemonė įregistruojama kaip lengvasis automobilis taksi, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša leidimus išduodančiai institucijai apie naujus transporto priemonės numerius, o leidimą išduodanti institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną atnaujina LIS nurodytą transporto priemonės numerį.

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki pranešimo pateikimo momento.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, 1996-11-19 Nr. I-1628
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-10-04 nutarimas Nr. 792 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725
4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-12-31 įsakymas Nr. Nr. 3-598 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, norintis įsigyti leidimą turi pateikti šiuos dokumentus:
1. užpildytą pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklos vykdymą;
2. dokumentą, patvirtinantį, kad lengvasis automobilis valdomas teisėtu pagrindu (pateikiamas tuo atveju, kai vežėjas Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre nėra įregistruoto lengvojo automobilio savininkas);
3. 45 eurų dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 _

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Mečelienė,
tel. (8 386) 39 140 el. p. ramune.meceliene@ignalina.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas, 
tel. (8 386) 3 27 00, el. p. vidmantas.cepulenas@ignalina.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Leidimo išdavimas - 45 Eur

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300. Įmokos kodas 52745

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Pranešimas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
komentarų nėra
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-09 09:41:36
Naujienų prenumerata