Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Ignalinos, Strigaiškio ir Palūšės spec. planas

Ignalinos rajono strateginiame plėtros plane poilsinis ir pažintinis turizmas įvardintas kaip vienas svarbiausių ūkio plėtros krypčių. Siekiant vykdyti turizmo ir rekreacijos plėtrą būtina stiprinti Ignalinos rajono turizmo rinką kaip vieną iš svarbiausių paslaugų sektoriaus šakų, apsaugoti rekreacines teritorijas nuo urbanizacijos bei trumpalaikių ekonominių interesų, išsaugoti rekreaciniu požiūriu vertingiausias teritorijas bei rezervuoti jas visuomenės poreikiams, rajono turizmo ir rekreacinius objektus integruoti į apskrities ir šalies turizmo ir rekreacijos tinklą. Ypatingai svarbus veiksnys turizmo ir rekreacijos plėtrai yra Ignalinos rajono savivaldybės siekis, kad Ignalina, Strigailiškis ir Palūšė būtų pripažinti kurortu. Šių tikslų planingam įgyvendinimui parengtas teritorijų planavimo dokumentas – Ignalinos, Strigailiškio, Palūšės kurortinės vietovės bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas, kuriame nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptys, prioritetai bei priemonės, tai sudaro prielaidą stiprinti Ignalinos rajono turizmo rinką kaip vieną iš svarbiausių paslaugų sektoriaus šakų. Tai pat leidžia užtikrinti sistemingą ir darnų Ignalinos rajono kurortinių teritorijų darnų vystymąsi bei siekti racionalaus rekreacinių teritorijų, lėšų ir turizmo išteklių panaudojimo, atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto nauda vietos gyventojams, verslininkams, turistams, poilsiautojams.

Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-04-R-92-027

Projekto pradžia: 2013-11-27         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
6 907,22 €
Projektui skirtas finansavimas:
5 871,13 €
Projektui išmokėta lėšų:
5 303,19 €
Iš jo ES dalis:
5 871,13 €
Iš jo ES dalis:
5 303,19 €
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-21 15:55:47
Naujienų prenumerata