Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.10.12
Mokyklose siekiama gerinti ugdymo kokybę

 


 

Ignalinos rajono savivaldybė dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

Projekto lėšomis finansuojami rajono mokyklų – Ignalinos gimnazijos, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos – bendruomenių parengti dviejų metų veiklos kokybės gerinimo planai. Mokyklos numatė priemones, kurių dėka pagerės mokinių pasiekimai. Ignalinos gimnazijai šie mokslo metai – jau antrieji veiklos gerinimo metai, iš viso gimnazijos plano įvykdymui numatyta 58 928 Eur. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai ir Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai tai pirmieji veiklos gerinimo metai. Česlovo Kudabos progimnazijos plano vykdymui planuojama skirti 165 672 Eur, Vidiškių gimnazijos planui – 41 772 Eur.

Siekdamos gerinti mokinių pasiekimus, mokyklos pasirinko unikalias savo bendruomenei patrauklias priemones mokinių mokymosi pagalbai didinti, mokymosi veikloms įvairinti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, inovatyvių mokymosi priemonių įsigijimui, kt. 

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, Ignalinos r. Dūkšto mokykla ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkciu centru 2019 m. birželio mėn. teikė paraišką dalyvauti ES projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. prasideda šio projekto veiklų įgyvendinimas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje ir jos Naujojo Daugėliškio ir Dūkšto skyriuose.

Projekto metu bus siekiama išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis, parengti ir išbandyti galimus ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius minėtoms priežastims šalinti ir mokinių pasiekimams gerinti. Taip pat daug dėmesio bus skiriama mokyklų komandų kompetencijų tobulinimui ir pokyčių ugdymo organizavimo procese skatinimui.

 

ES struktūrinių fondų projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001 „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ tikslas – sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose. Siekiant, kad visi mokiniai galėtų naudotis technologijomis, kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį mokykloje (1:1), todėl aktualu tampa mokyklose sudaryti sąlygas vaikams atsinešti savo įrenginius. Tam būtina sukurti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą mokyklose.

Projekto metu numatoma Ignalinos gimnazijoje, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje ir jos Naujojo Daugėliškio ir Dūkšto skyriuose įrengti belaidę interneto prieigos zoną. Pedagogai ir mokyklų vadovai bus apmokyti valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.

 

Daugiau informacijos apie projektus

 

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija

 

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata