Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Naujajame Daugėliškyje veiklą pradeda universalus daugiafunkcis centras

Pasinaudojant Europos Sąjungos teikiama parama, atsiranda galimybių gerinti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir prieinamumą ne tik mieste, bet ir kaimiškose vietovėse. Tuo tikslu kuriami universalūs daugiafunkciai centrai, kurių paskirtis – suteikti galimybes puoselėti ir  lavinti kiekvieno individualius sugebėjimus, ugdyti kūrybišką, verslią, tolerantišką, pilietišką asmenybę, gebančią integruotis į visuomenės gyvenimą.


  

 

Įgyvendinus projektą „Universalaus daugiafunkcio centro Naujajame Daugėliškyje steigimas“, Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-91-004, Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinės mokyklos pastato dalis pritaikyta ikimokykliniam, priešmokykliniam, pradiniam ir pagrindiniam ugdymui,  neformaliajam vaikų ir suaugusiųjų švietimui, švietimo pagalbos ir kultūros bei socialinėms paslaugoms teikti. Taip pat mokykloje-daugiafunkciame centre sudarytos sąlygos ugdytis Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyriaus mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą. Tai leis visoms vietos bendruomenės socialinėms grupėms viename centre užsiimti įvairia veikla, bus stiprinamos kaimo bendruomenės ir jų aplinkoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

                   Projektas buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“. 2012 m. gruodžio 18 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-91-004 / R4-382. Pagal sutartį projekto veikloms panaudota 1 046 743,29 Lt, iš jų  ES struktūrinių fondų lėšos sudarė 889 731,80 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 157 011,49 Lt.

Įgyvendinus projektą rekonstruota 834 kv. m patalpų: išardytos nereikalingos pertvaros, vietoj jų pastatytos naujos, iškirstos angos durims, o nereikalingos užmūrytos, įrengta nauja grindų danga, vidaus elektros instaliacija, kompiuterinis ir interneto tinklas,  vėdinimo sistema, suremontuotos sienos ir lubos, pakeistos ir įrengtos vidaus, lauko durys, pakeisti langai, įrengtos vidaus ir lauko palangės, sanitariniai mazgai, šildymo sistema, suremontuotas stogas virš sporto salės apšiltinant iš vidaus,  apšiltinta sporto salė, įrengti karnizai ir atstatyta lietaus nuvedimo sistema, įrengti išorės laiptai ir pandusas žmonėms su negalia. Statybos darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Dringsta“ už 672 095,71 Lt.

Vykdant projektą, įsigyta baldų universalaus daugiafunkcio centro veikloms vykdyti, reikalingos kompiuterinės technikos (kompiuterių, multimedijos projektorius, daugiafunkcis įrenginys), programinės ir kitos įrangos (muzikos instrumentų, sporto inventoriaus, treniruoklių ir kt.).

                      Projekto įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vykdytoja –  Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

Tikėtina, kad universalus daugiafunkcis centras, vienoje vietoje teikiantis įvairias paslaugas visoms vietos bendruomenės socialinėms grupėms, sudarys palankias sąlygas siekti krašto socialinės integracijos, padės įgyvendinti regionų plėtros idėjas, padės kurti aktyvią, socialiai saugią ir verslią bendruomenę.

Projektas įgyvendintas 2014 metais.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-07 14:56:06
Naujienų prenumerata