Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Darbuotojų gebėjimų tobulinimas

2014 m. kovo 14 d. įgyvendintas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vykdytas Europos socialinio fondo lėšomis finansuotas  projektas „Ignalinos rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos ir administracinių gebėjimų stiprinimas“ (projekto kodas Nr.VP1-4.1-VRM-04-R-92-006), skirtas savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos ir administracinių gebėjimų stiprinimui. Projektas įgyvendintas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.


 

       

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2013 m. sausio 21 d. iki 2014 m. kovo 14 d. Bendra projekto vertė – 165 893,65 Lt, iš jų 140 710,71 Lt – Europos Sąjungos lėšos, 25 182,94 Lt – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos lėšos.

Įgyvendinto projekto tikslas – stiprinti Ignalinos rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikaciją, žinių lygį ir administracinius gebėjimus.

Įgyvendinto projekto uždavinys – mokyti darbuotojus, tobulinant jų kvalifikaciją ir gilinant įvairias specializuotas žinias.

Projekto tikslinės grupės: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, savivaldybės politikai, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos darbuotojai.

Įgyvendinant projektą „Ignalinos rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos ir administracinių gebėjimų stiprinimas“ Ignalinos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, savivaldybės politikams, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos darbuotojams buvo organizuoti tokie mokymai:

 • Kovos su korupcija programa. Antikorupcinių priemonių įgyvendinimas bei vykdymas
 • Valstybės tarnautojų etika. Tarnybinis protokolas
 • Viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimas ir analizė
 • Konfliktų ir streso valdymas, kūrybiškumo ugdymas
 • Projektų valdymas
 • Kultūrinių edukacinių programų rengimas ir įgyvendinimas
 • Efektyvus savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų valdymas ir kontrolė
 • Konfliktų ir streso valdymas kūrybiškumo ugdymas II etapas
 • Viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo ir vykdymo praktika
 • Darbo kodekso ir susijusių teisės aktų praktinis taikymas
 • Drausminė materialinė, tarnybinė atsakomybė, jos taikymas

Iš viso projekte dalyvavo 105 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, savivaldybės politikai, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos darbuotojai. Iš jų 75 dalyviai buvo moterys, 30 – vyrų.

Projekto įgyvendinimo metu mokymų paslaugų teikimo viešąjį konkursą laimėjo UAB „Kompetencijos ugdymo sprendimai“, kuri ir vykdė darbuotojų mokymus.

Įgyvendinus projektą projekto dalyviai pagerino administracinius gebėjimus, patobulino žinias projektų valdymo, korupcijos prevencijos, viešojo sektoriaus apskaitos, finansinių sritis, stiprino žinias viešųjų pirkimų, darbo teisės, atsakomybės srityse, susipažino su etiško valstybės tarnautojo elgesio normomis, protokolo reikalavimais, gerino gebėjimus valdyti konfliktus ir stresą, skatino kūrybiškumą. Šios žinios padės Ignalinos rajono savivaldybės administracijos darbuotojams lanksčiau ir efektyviau vykdyti savo pareigas, atlikti tiesiogines funkcijas.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-20 15:41:30
Naujienų prenumerata