Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Informacija tėvams

Svarbiausius Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimus švietimo klausimais galite rasti skyrelyje „Teisės aktai".


Informaciją apie kiekvienos rajone veikiančios mokyklos veiklą (mokyklos pavadinimą, adresą, telefoną, vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, ugdymo plano lenteles, mokslo metų trukmę pagal klases, pamokų ir pertraukų laiką, atostogų grafiką, mokykloje taikomus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principus, namų darbų skyrimo principus, mokinių elgesio taisykles mokykloje, informaciją apie psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo, sveikatos priežiūros specialisto teikiamas paslaugas, mokinių priėmimo į mokyklą (darželį) sąlygas, mokyklos teikiamas mokamas paslaugas, mokyklos metinį biudžetą, mokinių aprūpinimą vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis, mokinių maitinimo ir vežiojimo į mokyklą sąlygas, mokykloje dirbančių mokytojų, klasių auklėtojų sąrašą ir kt.) galite rasti mokyklų interneto puslapiuose (skyrelyje „Švietimo įstaigos").


Vaikų priėmimas mokytis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas


Neformalusis vaikų švietimas


Kur kreiptis pagalbos, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas 


Nemokamos konsultacijos įvairiais vaikų auklėjimo klausimais „Tėvų linijoje“     
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-14 13:45:31
Naujienų prenumerata