Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Dūkšto ežero valymas

1935 metais statant Dūkšto bažnyčią netoliese  buvo iškastas ir vandens telkinys. Vandens reikėjo garvežiams pripildyti. Telkinys vėliau buvo įžuvintas ir žmonės jį pradėjo vadinti ežeru. Tačiau nuo to laiko jis nebuvo nei valytas, nei kitaip švarintas. Ežeras smarkiai apaugo, apžėlė įvairia augmenija, prisikaupė begalės dumblo. Atsiradus galimybei pasinaudoti Europos Sąjungos parama, ežerą nuspręsta valyti.


 

           

2011 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė projekto „Dūkšto ežero valymas ir pakrančių gamtosauginis sutvarkymas“, projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-91-003, finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto įgyvendinimui buvo numatyta  panaudoti 832 453,71 Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, 92 494,86 Lt – savivaldybės biudžeto lėšų, iš viso – 924 948,57 Lt. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti ežero ekologinę būklę ir kraštovaizdį suformuojant apsauginę zoną.

 

Po projekto įgyvendinimo 2012 metais šalia bažnyčios ir kultūros namų tyvuliuojantis ežerėlis su tilteliu tapo tikra miesto puošmena. Jį valant buvo iškasta apie 20 tūkst. m3 dumblo, sutvarkytos pakrantės, suformuota apsauginė zona. UAB „Meleksas“ atlikti darbai, kurių vertė 842 840,79 Lt, pagerino ežero ekologinę būklę bei kraštovaizdį. Vienoje pakrantėje seniūnija planuoja įrengti paplūdimį. Tvarkomos ir ežero aplinkinės teritorijos, šalia bažnyčios bus įrengta aikštelė, renovuojama Bažnyčios gatvė. Tai jau trečias rajone išvalytas ežeras.

 

Projektas „Dūkšto ežero valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas“ finansuotas pagal 2007-2013 m.  Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, projekto vykdytojas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

Sėkmingai įgyvendinus projektą pasiekti rezultatai yra baigtiniai, jų palaikymui nereikės skirti institucinių ar finansinių išteklių – gera ežero bei sutvarkytų pakrančių būklė neblogės, nes neleistina tarša negalės atsinaujinti dėl nepriklausomybės laikotarpiu sugriežtintų aplinkosauginių reikalavimų ir efektyvesnės jų laikymosi kontrolės bei didelių investicijų į aplinkos apsaugą. Išlaikyti gerą būklę suinteresuoti tiek pareiškėjas, tiek kiti naudos gavėjai, todėl nėra pavojaus, kad projekto rezultatai bus trumpalaikiai. Visus projektui reikalingus darbus (pakrančių priežiūra, šienavimas, šiukšlių surinkimas) numatoma atlikti organizuojant viešuosius darbus, už šių darbų priežiūrą atsakinga  Dūkšto seniūnija.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-20 15:32:07
Naujienų prenumerata