Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Kultūros plėtros analizė

Lietuva niekada neturėjo aiškios ilgalaikės kultūros politikos ir strategijos. Reikės nemažai pastangų nustatyti aiškius kultūros politikos prioritetus, numatyti kultūros finansavimo modelio keitimą, muziejų, bibliotekų, kultūros centrų modernizavimo bei profesionalaus meno sklaidos galimybes, todėl šis projektas buvo pirmasis savivaldybės žingsnis formuojant Ignalinos krašto kultūros strategiją. Įgyvendinus projektą parengta Ignalinos rajono kultūros būklės analizė bei pateiktos rekomendacijos ir argumentuoti pasiūlymai, perspektyvos kultūros plėtrai. Anksčiau nebuvo vykdyti jokie tyrimai, analizės apie kultūros veiklos būklę Ignalinos rajone, todėl nebuvo pakankamai aiškių gairių kultūros veiklos vystymui, kultūros sektoriaus galimybės nebuvo visapusiškai panaudojamos. Projektu parengta kultūros plėtros analizė bei atnaujintas Ignalinos rajono savivaldybės 2011-2018 metų strateginis plėtros planas, patobulinta kultūros įstaigų veikla. Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti ir gerinti rajono kultūros aplinką. Projekto uždavinys: 1. Išanalizuoti Ignalinos rajono kultūros būklę ir perspektyvas. Projektu buvo: 1. Atlikta esamos Ignalinos rajono kultūros veiklos situacijos analizė (įstaigų tinklas, infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai). 2. Atlikta Ignalinos rajono kultūros veiklos situacijos lyginamoji analizė su kaimyninėmis ar panašiomis Lietuvos savivaldybėmis. 3. Numatytos Ignalinos rajono kultūros paslaugų kitimo tendencijos. 4. Pasiūlytos rekomendacijos dėl tolimesnės kultūros raidos galimybių suformuluojant konkrečius pasiūlymus. Paiūlytos konkrečios priemonės bei jų įgyvendinimui reikalingų lėšų preliminarus poreikis. 5. Identifikuoti galimi Ignalinos rajono kultūros prioritetai.

Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-02-R-92-013

Projekto pradžia: 2013-10-30         Projekto pabaiga: 2014-12-30
Bendra projekto vertė:
6 620,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
5 627,26 €
Projektui išmokėta lėšų:
5 627,25 €
Iš jo ES dalis:
5 627,26 €
Iš jo ES dalis:
5 627,25 €
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-20 16:46:25
Naujienų prenumerata