Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Baigtas renovuoti daugiabutis namas Turistų g. 47

Ignalinoje vienas po kito baigiami renovuoti  daugiabučiai namai. Nuo Palūšės pusės tik įvažiavus į miestą  kurortinės vietovės įvaizdį gerina baigtas renovuoti daugiabutis namas Turistų g. 47. Tačiau svarbus ne vien estetinis efektas. Mažesnės būsto šildymo išlaidos yra pagrindinis pastatų modernizaciją skatinantis veiksnys. Kiekvienas norime gyventi jaukiame, gražiai sutvarkytame, šiltame būste ir kuo mažiau mokėti už paslaugas. Tuo jau gali pasidžiaugti renovuoto namo gyventojai.

Prieš renovaciją daugiabučio  namo Turistų g. 47 šildymo sistema buvo neefektyvi, neizoliuoti šildymo sistemos vamzdynai, dėl šios priežasties buvo suvartojama daug šiluminės energijos, pastato atitvarinės konstrukcijos neatitiko joms keliamų reikalavimų, reikėjo rekonstruoti namo stogą ir atlikti kitus darbus, kurie leistų sumažinti energijos suvartojimą.

Kadangi projektas „Ignalinos miesto daugiabučio namo Turistų g. 47 (statybos metai – 1990) atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą (santrumpa – Ignalinos miesto daugiabučio namo Turistų g. 47 atnaujinimas)“, projekto kodas VP3-1.1-VRM-03-R-91-009, buvo įgyvendinamas pagal Ignalinos rajono savivaldybės - probleminės teritorijos plėtros 2008 – 2010 metų programą, gyventojams buvo sudaryta išskirtinė galimybė pasinaudoti ES parama daugiabučių namų atnaujinimui ir prisidėti tik 17 procentų renovacijai reikalingų lėšų. Tai ypač palankios sąlygos.

Įgyvendinus projektą pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1. prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, subalansuota namo šildymo sistema, izoliuoti šildymo sistemos vamzdynai, rekonstruotas stogas ir apšiltintos sienos naudojant polistireninį putplastį, taip pat pakeista elektros instaliacija, rūsio, laiptinių ir butų langai, balkonų durys, įstiklinti balkonai ir atlikta balkonų sienučių apdaila. Tam panaudota 565 878,00 Lt.

Taigi renovavus daugiabutį namą, pagerėjo butų savininkų gyvenimo sąlygos, sumažėjo sąskaitos už šildymą, palyginti su nemodernizuotu namu, planuojama per metus sutaupyti iki 174.69 MWh šiluminės energijos.  Šitaip bus taupomos ir savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos šildymo išlaidoms kompensuoti.

  Statybos darbus atliko UAB „Melrunas“. Projektą įgyvendino Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu daugiabučio namo savininkų bendrija „Topolis“. Įgyvendinančioji institucija –  VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.  

Investicijos į šio ir kitų daugiabučių namų modernizavimą Ignalinos rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką Ignalinos  mieste bei didina rajono patrauklumą. 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-25 13:40:09
Naujienų prenumerata