Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.10.05
Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkursas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą. Projektams įgyvendinti 2021 metais planuojama skirti 29998 eurus. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti suma – 20500 eurų.


Paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1. Pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1. neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.

2. Į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį.

3. Projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

 

Finansavimo prioritetai:

1. Pareiškėjas teiks nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą.

2. Pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

3. Pareiškėjai, kurių projektai 2020 metais socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įgyvendino be pažeidimų, t. y. savivaldybės administracija neinicijavo projektui skirtų lėšų sumažinimo ir (ar) nepriėmė sprendimo dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies grąžinimo dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties pažeidimo (-ų).

Projektų paraiškų priėmimo pradžia 2020 m. spalio 5 d., projektų paraiškų priėmimo pabaiga 2020 m. lapkričio 5 d. Paraiškos turi būti siunčiamos elektroniniu paštu giedre.simkunaite@ignalina.lt

Informacija teikiama telefonu  (8 386) 539 29, kontaktinis asmuo – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Šimkūnaitė,  el. p. giedre.simkunaite@ignalina.lt

Nesant specialistės, kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoją Ireną Matešienę, tel. (8 386) 52 819, el. p. irena.matesiene@ignalina.lt

Laikas pasiteirauti darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.)

Konkursas skelbiamas vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906.

Nuorodos:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Projekto paraiškos forma

Detali projekto įgyvendinimo sąmata

Deklaracijos forma

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata