Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Paplovinio ežero rytinės dalies valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas

 

           

Paplovinio ežero rytinė pakrantė –  viena iš mėgstamiausių ignaliniečių ir miesto svečių poilsio vietų. Čia kasmet apsilanko daug žmonių, ežero krantus jungiančiu tiltu mėgsta vaikščioti poilsiautojai, svečiai fotografuojasi iš ežero trykštančio fontano fone.  Neseniai įgyvendinus kitą projektą buvo sutvarkyta ežero krantinė, įkurta vaikų žaidimų aikštelė, atnaujinta Ignaliną puošianti  skulptūra „Ignas ir Lina“.


Tačiau reprezentacinėje miesto vietoje esantis ežeras dėl ilgametės taršos iš žemės ūkio ir namų valdų teritorijų, taip pat dėl kranto augmenijos atliekų, t. y. tankiai pakrantėje augančių medžių lapų, šakų bei nendrių ir kitų vandens augalų labai uždumblėjo, krantai apžėlė, pasikeitė ežero hidrologinis režimas. Tai ypač pasakytina apie ežero rytinę pakrantę.

Įvertinus susidariusią situaciją ir buvo inicijuotos projekto „Paplovinio ežero rytinės dalies valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas“, kodas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-91-004, veiklos.

2011 m. balandžio 12 d. projektą įgyvendinančiosios institucijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-1.4-AM-04-R-91-004. Pagal šią sutartį didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 099 059,55 Lt, iš jų 989 153,00 Lt – Europos Sąjungos fondų lėšos,  109 906,00 Lt – savivaldybės biudžeto lėšos.

Vykdant projektą iš 2,2 ha teritorijos ežero dugno buvo iškasta apie  34,198 m3 dumblo, išvalyta ir sutvarkyta rytinė ežero pakrantė. Darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Meleksas“ už  1 009 037,55 Lt. Atlikus projekte numatytus darbus pagerėjo ežero ekologinė būklė bei kraštovaizdis, taip prisidedama prie  rekreacinės infrastruktūros plėtojimo, kurortinės vietovės įvaizdžio gerinimo.  

 

Projektas „Paplovinio ežero rytinės dalies valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas“,  kodas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-91-004, įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4- AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.

Sėkmingai įgyvendinus projektą pasiekti rezultatai yra baigtiniai, jų palaikymui nereikės skirti institucinių ar finansinių išteklių – gera ežero bei sutvarkytų pakrančių būklė neblogės, nes neleistina tarša negalės atsinaujinti dėl nepriklausomybės laikotarpiu sugriežtintų aplinkosauginių reikalavimų ir efektyvesnės jų laikymosi kontrolės bei didelių investicijų į aplinkos apsaugą. Išlaikyti gerą būklę suinteresuoti tiek pareiškėjas, tiek kiti naudos gavėjai, todėl nėra pavojaus, kad projekto rezultatai bus trumpalaikiai. Ignalinos rajono savivaldybės administracija toliau rūpinsis sutvarkytos teritorijos geros aplinkosauginės būklės palaikymu, t. y. visus projektui reikalingus darbus (pakrančių priežiūra, šienavimas, šiukšlių surinkimas) numatoma atlikti organizuojant viešuosius darbus, už šių darbų priežiūrą bus atsakinga Ignalinos miesto seniūnija.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-25 13:21:01
Naujienų prenumerata