Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Verslui

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel.: (8 386) 3 27 00, 8 612 61 775
el. paštas investicijos@ignalina.lt 

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas
Vidmantas Čepulėnas


 

 

2018 metais Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui buvo skirta 15 tūkst. Eur. Išnagrinėjus 12 prašymų suteikti finansinę paramą, suteikta 15 tūkst. Eur  finansinė parama 12 verslo subjektų: 5 uždarosioms akcinėms bendrovėms, 1 mažajai bendrijai, 1 individualiai įmonei ir 5 fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą. Finansinė parama buvo suteikta verslo plano ir paraiškos parengimo išlaidoms kompensuoti, paskolos verslui palūkanoms kompensuoti ir išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant veiklą (įrangos įsigijimui).

2018 metais viešame elektroniniame aukcione parduoti trys savivaldybės objektai už 37 200 Eur. Šiuo metu rajono viešo aukciono būdu parduodamų objektų sąraše yra 20 objektai, kurių bendra vertė – apie 132 tūkst. Eur.

2018 metų pabaigoje rajono savivaldybės ir Ignalinos vietos veiklos grupės organizuotame šventiniame renginyje pagerbti geriausi metų verslininkai. Vykusioje apdovanojimų ceremonijoje buvo įteiktos padėkos įstaigoms ir verslininkams, 2018 metais sėkmingai įgyvendinusiems projektus (Erikai Žilėnaitei „Erikos Žilėnaitės sulčių spaudimo paslaugų teikimas ir natūralių sulčių gamyba. Verslo kūrimas“, Ignalinos krašto muziejui  „Rojus vakar ir šiandien“, Ignalinos rajono kultūros ir sporto centrui „Inovacijų taikymas organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius“, Daugėliškio krašto bendruomenei „Šv. Ona  – duonos ir vasaros gėrybių ponia“, Paliesiaus dvaro asociacijai „Ignalinos rajono tradicijų puoselėjimas“).

Verslininkė Erika Žilėnaitė apdovanota ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupės nominacijoje „Verslo sprinterė“. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės padėka įteikta buvusiai darbuotojai Marijai Garejevai už  Ignalinos vietos veiklos grupės steigimą ir stiprinimą sutelkiant skirtingų sektorių atstovus kaimo vietovių gerovei kurti. Verslininkui Valdui Gaideliui dėkota už garbingą kovą tarptautiniame žuvienės virimo čempionate pristatant Ignalinos krašto kulinarines tradicijas. Ignalinos kredito unijai – už partnerystę skleidžiant informaciją apie „Leader“ programos finansavimo galimybes ir pagalbą vietos projektų vykdytojams.

Ignalinos rajono savivaldybė įsteigė dvi nominacijas.  UAB Aukštaitijos verslo centrui dėkota už naujas verslo iniciatyvas kaimo vietovėse. Dūkšto krašto bendruomenei – už dėmesį šeimoms, užimtumo ir kūrybiškumo skatinimą, įdomias projektines veiklas ir renginius.

2019 m. savivaldybės biudžete patvirtinta 15 000 eurų parama smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui. Paramos tikslas – finansiškai remti smulkaus  ir  vidutinio  verslo subjektus, finansuoti verslo plėtros priemones ir projektus.  

Savivaldybės  taryba  2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-173 „Dėl Ignalinos rajono tarybos 1998 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 72 „Dėl mokesčių lengvatų ir jų taikymo tvarkos“ pakeitimo“ 50 procentų sumažino  valstybinės žemės nuomos mokestį savivaldybės teritorijoje registruotiems juridiniams asmenims ir deklaravusiems gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje fiziniams asmenims, 290 Eur sumažino nekilnojamojo turto mokestį juridiniams asmenims  įdarbinant teritorinės darbo biržos siųstus ieškančius darbo Ignalinos rajono gyventojus.
 
Numatytos lengvatos gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus. 2018 m. 383 gyventojai įsigijo verslo liudijimus, iš kurių 244 pasinaudojo lengvatomis. Lengvatų suma sudarė 4 771 Eur.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-142 „Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių 2020 metams nustatymo“ patvirtinti pajamų mokesčio dydžiai įsigyjant verslo liudijimus ir nustatytos lengvatos, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje siekė 44 676 tūkst. Eur (likutinė vertė). Stengiamasi kuo efektyviau panaudoti turimą turtą. Savivaldybės reikmėms nereikalingas turtas išnuomojamas (sudarytos 35 nuomos sutartys), perduodamas valdyti ir naudoti panaudos pagrindais ar pagal patikėjimo sutartį kitiems juridiniams asmenims savivaldybės funkcijoms vykdyti (sudarytos 52 sutartys). 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-09 15:02:23
Naujienų prenumerata