Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.10.22
Informacija apie pakoreguoto teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame, kad parengtas Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo koregavimas, siekiant nustatyti aglomeracijas, ir nuo spalio 22 d. atliekama šio teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūra supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.


Koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas – Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo“ (toliau – specialusis planas).

Planavimo organizatorius – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, 30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, el. paštas info@ignalina.lt, adresas internete www.ignalina.lt).

Specialiojo plano koregavimo rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. paštas daugela@daugela.lt, adresas internete www.daugela.lt.

Specialiojo plano koregavimo planavimo tikslas – nustatyti aglomeracijas. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis aglomeracijų ribų nustatymo metodika, nustatyti aglomeracijų ribas; aglomeracijų ribose nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis ir priemones.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

VIEŠINIMO PROCEDŪROS IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

Pakoreguoto specialiojo plano sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžinys) skelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, TPD numeris: S-RJ-45-20-125 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“ (nuo 2015-10-05)). Esamos būklės analizės brėžinys viešai neskelbiamas, su juo galima susipažinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriuje (Laisvės a. 70, Ignalina, 31 kab., tel. (8 386) 39 145, el. p. inga.bielinyte@ignalina.lt).

Susipažinti su pakoreguotu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 11 darbo dienų, t. y. nuo spalio 22 d. iki lapkričio 6 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano koregavimo sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano koregavimo viešinimo pabaigos, t. y. iki lapkričio 6 d. (Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai specialiojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.)

Kilus klausimų dėl viešinimo procedūros ar naudojimosi TPDRIS, galite kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių, tel. (8 386) 39 145 arba el. paštu inga.bielinyte@ignalina.lt.

Specialiojo plano sprendiniai:

 

 

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata