Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.04.03
Informacija apie teritorijų planavimo pradžią

Informuojame, kad planavimo organizatoriaus sprendimu bus koreguojamas Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas, siekiant nustatyti aglomeracijas.


Koreguojamo teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-390 „Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo“, koregavimas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo“ (toliau – specialusis planas). Sprendiniai skelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR), interneto svetainės adresas www.tpdr.lt, dokumento Nr. T00082398.

Planavimo organizatorius – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, 30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, el. paštas info@ignalina.lt, adresas internete www.ignalina.lt).

Specialiojo plano koregavimo pagrindas – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V2-56 „Dėl specialiojo plano koregavimo ir planavimo tikslo nustatymo“.

Specialiojo plano koreguojama teritorija – Ignalinos rajono savivaldybės teritorija.

Specialiojo plano koregavimo planavimo tikslas – nustatyti aglomeracijas*.

Specialiojo plano koregavimo planavimo uždaviniai:

  1. Vadovaujantis aglomeracijų ribų nustatymo metodika, nustatyti aglomeracijų ribas.
  2. Aglomeracijų ribose nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis ir priemones.

Specialusis planas koreguojamas nekeičiant specialiojo plano planavimo tikslų ir plano uždavinių. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas (motyvai išdėstyti planavimo darbų programoje).

Skelbiami dokumentai:

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-45-20-125.

Pasiūlymus dėl koreguojamo specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento koregavimo laikotarpį iki supažindinimo su parengtais specialiojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos. Specialiojo plano koregavimas bus viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti su parengtais specialiojo plano koregavimo sprendiniais bus skiriama ne mažiau kaip 10 d. d. nuo jo paskelbimo TPDRIS.

____________________

*Aglomeracija – urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esanti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija ar jos dalis, kurioje susidaro ar gali susidaryti 2 000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti tarša ir kurioje geriamasis vanduo tiekiamas ar numatomas tiekti centralizuota geriamojo vandens tiekimo sistema arba išgaunamas individualiai, o susidarančios ar galinčios susidaryti nuotekos surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis arba sutvarkomos nuotekų valymo (arba) kaupimo įrenginiais. (Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.)

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata