Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Ignalinos miesto daugiabučio namo Atgimimo g. 33 atnaujinimas

 

 

            

Stiprios ekonomikos šalyse žmonės už šildymą moka iki 10 proc. savo gaunamų pajamų. Lietuvoje išlaidos šildymui sudaro nuo 35 iki 100 proc. žmogaus ar šeimos biudžeto. Tai nėra normalu, o vienas efektyviausių būdų mažinti šias išlaidas – renovacija. Modernizuotas daugiabutis namas ne tik taupus, jis įgauna ir puikią estetinę išvaizdą, puošia miestą. Tai ypač svarbu kurortinei Ignalinai. Mieste iš viso bus renovuota 15 namų.

Sėkmingai įgyvendintas ES remiamas projektas „Ignalinos mieto daugiabučio namo Atgimimo g.33 (statybos metai 1979), atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ (santrumpa - Ignalinos miesto daugiabučio namo Atgimimo g. 33 atnaujinimas). Modernizuojant namą buvo atlikti šie darbai: sienų šiltinimas akmens vata, balkonų įstiklinimas dekoruojant turėklus, laiptinių lauko durų, langų ir balkonų durų keitimas, sienučių remontas, stogo rekonstravimas, butų langų ir balkonų durų (keistinų), rūsio langų ir durų, vandentiekio magistralinių vamzdynų  keitimas ir izoliavimas, nuotekų šalinimo ir lietaus nuvedimo sistemų  rekonstravimas. Įvykdytų darbų vertė - 502 tūkst. 676 Lt, juos atliko UAB „Dauniškis ir Ko“.

„Šis atnaujintas namas tikrai papuošė miestą. Galima tik pasidžiaugti gražėjančia Ignalina. Gyventojams tai atneša ir daug ekonominės naudos“,- sako Ignalinos miesto seniūnas Valentinas Rumbutis. Atgimimo g. 33 name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 119.03 MWh.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 922 patvirtintą „Ignalinos rajono savivaldybės - probleminės teritorijos plėtros 2008-2010 metų programą“ buvo sudaryta išskirtinė galimybė pasinaudoti ES parama daugiabučių namų atnaujinimui (ES paramos intensyvumas iki 85 procentų renovacijai reikalingų išlaidų). Šio namo gyventojai prisidėjo tik apie 15 proc. visos projekto sumos. Tai ypač palankios sąlygos. Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.

Projektas „Ignalinos mieto daugiabučio namo Atgimimo g.33 (statybos metai 1979), atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ (santrumpa „Ignalinos miesto daugiabučio namo Atgimimo g. 33 atnaujinimas“) finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1. prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. Jo įgyvendinimui skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas – 419.094,74 Lt, Pareiškėjo lėšos –  apie 74 tūkst.Lt. Bendra projekto suma – 493.052,64.

Įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Ignalinos butų ūkiu. Ši įmonė bus atsakinga už planines pastato būklės patikras, defektų garantiniu laikotarpiu fiksavimą, daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų informavimą  apie atsiradusius pakitimus bei šių pakitimų galimas pasekmes.

Visų projekto veiklų pabaiga – 2013 m. vasario 28 d.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-25 13:44:26
Naujienų prenumerata