Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.11.06
Informacija apie teritorijų planavimo pradžią

Informuojame, kad planavimo organizatoriaus sprendimu bus koreguojamas Ignalinos miesto bendrasis planas.


Koreguojamo teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Ignalinos miesto bendrasis planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl Ignalinos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ ir pakoreguotas Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-172 „Dėl Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ (toliau – bendrasis planas).

Planavimo organizatorius – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, 30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, el. paštas info@ignalina.lt, adresas internete www.ignalina.lt).

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas info@urbanistika.lt, adresas internete www.urbanistika.lt

Bendrojo plano koregavimo pagrindas – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V2-86 „Dėl Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Koreguojama teritorija – visa bendruoju planu suplanuota teritorija, konkrečias dalis nustatant pagal bendrojo plano koregavimo planavimo uždavinius, kurie numatyti planavimo darbų programoje.

Bendrojo plano koregavimo tikslai:

  1. Pakeisti bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyse, atliekant bendrojo plano esmės nekeičiančius pakeitimus – pakeičiant dalies suplanuotų teritorijų privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais bendrojo plano planavimo tikslams ir uždaviniams.
  2. Integruoti Ignalinos miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Ignalinos miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano patvirtinimo“, sprendinius į bendrąjį planą ir nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reikalavimą – mažmeninės prekybos objektų išdėstymo detalizavimą.

Bendrojo plano koregavimo tikslų įgyvendinimo uždaviniai išdėstyti planavimo organizatoriaus patvirtintoje planavimo darbų programoje.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-45-20-248.

Skelbiami dokumentai:

Taip pat šie dokumentai skelbiami TPDRIS interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-45-20-248).

Pasiūlymus dėl koreguojamo bendrojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento koregavimo laikotarpį iki supažindinimo su parengtais bendrojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.

Bendrojo plano koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti su parengtais bendrojo plano koregavimo sprendiniais bus skiriama ne mažiau kaip 10 d. d. nuo jo paskelbimo TPDRIS.

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata