Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Dviračių infrastruktūros specialusis planas

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154 patvirtintą Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą Ignalinos rajonas patenka į Ignalinos – Molėtų rekreacinį arealą, kurio rekreacinis potencialas yra įvertintas kaip didelis, todėl ypatingai svarbią reikšmę savivaldybės ekonominiam vystymuisi turi turizmo infrastruktūros, kurios svarbus elementas yra dviračių takai, plėtra. Projekto „Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“ esmė – suformuoti optimalią dviračių susisiekimo infrastruktūrą rajono teritorijos darnaus ekonominio-socialinio vystymosi kontekste. Parengus Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialųjį planą nustatytos susisiekimo dviračiais plėtojimo kryptys, prioritetai bei priemonės, o tai sudaro prielaidas stiprinti Ignalinos rajono turizmo rinką kaip vieną iš svarbiausių paslaugų sektoriaus šakų. Šiuo projektu sudaromos sąlygos susisiekimo dviračiais plėtrai; formuojamas optimalus dviračių takų tinklas rajono teritorijoje ir pagrindinėse gyvenamosiose vietovėse siekiant patenkinti gyventojų kasdieninius ir poilsinio bei pažintinio turizmo poreikius; nustatyti dviračių takų plėtros prioritetai. Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano pagrindu vykdoma dviračių infrastruktūros plėtra rajone. Šis planas detalizuoja aukštesnio lygmens – bendrojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, sudaro prielaidą rajono turizmo objektus (dviračių transporto infrastruktūros) integruoti į apskrities ir šalies tinklą. Projekto nauda vietos gyventojams, verslininkams, turistams, poilsiautojams.

Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-04-R-92-015

Projekto pradžia: 2012-07-19         Projekto pabaiga: 2014-10-17
Bendra projekto vertė:
16 020,11 €
Projektui skirtas finansavimas:
13 617,08 €
Projektui išmokėta lėšų:
13 453,39 €
Iš jo ES dalis:
13 617,08 €
Iš jo ES dalis:
13 453,39 €
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-21 15:44:46
Naujienų prenumerata