Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.10.25
Parama verslui iš savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų

Kviečiame rajono verslo įmones ir fizinius asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, iki 2019 m. lapkričio 1 dienos teikti prašymus finansinei paramai gauti iš Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo lėšų.


 

Finansinė parama teikiama:

1. Paimtų paskolų verslui plėtoti palūkanoms kompensuoti (maksimali  paramos  suma  – 3500 Eur);

2. Dalyvavimo parodoje, pristatant savo produkciją, išlaidoms kompensuoti (maksimali paramos suma – 600 Eur);

3. Verslo planų, paraiškų gauti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimo išlaidoms kompensuoti (maksimali paramos suma – 600 Eur už verslo plano parengimą ir 600 Eur už paraiškos parengimą, verslo planui arba paraiškai perėjus administracinį vertinimą);

4. Išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant veiklą (įrangos įsigijimui, patalpų remontui), kompensuoti (maksimali paramos suma – 3500 Eur).  

Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas) galima rasti internete adresu www.ignalina.lt (kairėje pusėje nuoroda – Verslas – Parama verslui).

Informacija teikiama ir prašymai priimami savivaldybės administracijos 16 kabinete. Tel. pasiteirauti (8 386) 39140.

Norintieji gauti finansinę paramą iš SVV rėmimo lėšų, savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriui pateikia:

1. nustatytos formos prašymą (aprašo 1 priedas);

2. nustatyto pavyzdžio anketą (aprašo 2 priedas);

3. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, fiziniai asmenys – Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją;

4. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą apie atsiskaitymą valstybės (savivaldybės) biudžetui ir pažymą apie sumokėtus mokesčius už praėjusius metus;

5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotą pažymą apie atsiskaitymą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir pažymą apie sumokėtus mokesčius už praėjusius metus;

6. visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius SVV subjekto patirtas išlaidas (pvz. pažymą apie sumokėtas palūkanas, sutartį su Kreditoriumi (banku, kredito unija ar ilgalaikės nuomos kompanija, suteikusia paskolą SVV subjektui), sutartį su Rangovu (privačiu konsultantu ar konsultavimo įmone, parengusia SVV subjektui verslo planą ir (ar) paraišką finansinei paramai iš Europos Sąjungos ar kitų fondų gauti) ir apmokėjimo pagal šią sutartį dokumentus, dalyvavimo parodoje, įrangos įsigijimo, patalpų remonto ar kitus dokumentus).

Pastabos:

Prašymai apie patirtas išlaidas gali būti teikiami už praėjusius ir einamus metus.

Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip vieną paramos formą tam pačiam SVV subjektui.

SVV subjektas, gavęs maksimalią paramos sumą pagal kurią nors aprašo paramos formą, 10 metų negali kreiptis dėl finansinės paramos iš smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų dėl šios paramos formos.

Finansinė parama iš SVV rėmimo lėšų vienam veiklą vykdančiam SVV subjektui negali būti didesnė už jo sumokėtus mokesčius valstybės ir savivaldybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondui už praėjusius metus, atskaičius mokesčių grąžinimo lėšas, išskyrus pradedančius veiklą SVV subjektus.

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata