*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Facebook Instagram

Ignalinos rajono savivaldybės direktorės įsakymu patvirtintos Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo ir Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų paprastojo remonto prioritetinės eilės.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e9515c90a52111ec8d9390588bf2de65