*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Rudens mugė Ignalinoje

Rudens mugė Ignalinoje

UŽ  LEIDIMĄ PREKYBAI MOKĖTI

Į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą

Nr. LT057300010132594601 AB Swedbank

ĮMOKOS KODO NĖRA

 • Prekyba tautodailės gaminiais, rankdarbiais - 6 Eur
 • Prekyba maisto ir nemaisto prekėmis - 10 Eur
 • Prekyba žemės ūkio produkcija - 6 Eur
 • Prekyba vaismedžiais, vaiskrūmiais, gėlėmis - 8 Eur
 • Viešasis maitinimas - 15 Eur

Prašymo forma

Siųsti el.p. ims@ignalina.lt

 

Leidimui prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose reikia pateikti šiuos dokumentus:

Asmenys, norintys prekiauti ar (ir) teikti paslaugas patvirtintose Ignalinos rajono savivaldybės tarybos viešosiose vietose, tos seniūnijos seniūnui, jei visoje savivaldybės teritorijoje, tai bet kurios seniūnijos seniūnui, raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikia:

 1. prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, kodas (įmonės ar fizinio asmens), adresas, telefono numeris, prekių asortimentas, prekybos vietos plotas (kv. m), darbo laikas, prašymo pateikimo data;
 2. įmonės įregistravimo pažymėjimą (juridiniai asmenys), verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą (fiziniai asmenys) arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) nustatyta tvarka registruoto ir (ar) patvirtinto maisto tvarkymo subjekto registracijos kopiją arba nuorodą į VMVT interneto svetainės Maisto tvarkymo subjektų sąrašą (jeigu veikla turi būti registruota VMVT).
 4. atitinkamų institucijų išduotą dokumentą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);
 5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Rinkliava mokama tik nacionaline valiuta. Rinkliava mokama į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą;
 6. jeigu asmuo atitinka reikalavimus dėl vietinės rinkliavos dydžio sumažinimo, kaip nurodyta pastabose, jis pateikia tai įrodančius dokumentus (vietinės rinkliavos dydis sumažinamas 50 proc.);
 7. jeigu asmuo gali būti atleistas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, kaip nurodyta pastabose, mokėjimo pavedimo pateikti nereikia (atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokesčio).

Seniūnijų seniūnai išduoda leidimus per 5 darbo dienas ir juos registruoja nurodydami seniūniją, vietinės rinkliavos mokėtojo pavadinimą, adresą, vietinės rinkliavos pavadinimą, sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį, datą.

Pastabos: 

Rinkliavos dydis sumažinamas 50 procentų asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ir neįgaliems asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį iki 40 procentų, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.

Atleidžiami nuo vietinės rinkliavos mokėjimo:

 1. Nevyriausybinės organizacijos, prekiaujančios savo pagaminta produkcija, tautodailininkai, amatininkai, turintys tautinio paveldo sertifikatus, tautodailininko ar amatininko pažymėjimą ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti dokumentą, įrodantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų organizuojamų renginių rėmėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), remiantys renginį nuo 100 eurų ir daugiau;
 3. 1 ir 2 punktuose nurodyti vietinės rinkliavos mokėtojai už antrąją ir kitas papildomas prekybos vietas vietinę rinkliavą moka nuostatuose nustatytais vietinės rinkliavos dydžiais.
 4. Ignalinos rajono gyventojai, prekiaujantys savo namų valdos sklypuose užauginta žemės ūkio produkcija, gėlėmis ir kt. sodinukais, miško gėrybėmis bei užimantiems iki 1,5 kv. m ploto vietą.