*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Korupcijos prevencijos tikslas –nustatyti ir šalinti korupcijos priežastis bei sąlygas, viešinti visus korupcijos atvejus, įtraukti į šių neteisėtų veikų prevenciją gyventojus, visuomeninės organizacijas, sudaryti visuotino nesitaikstymo, nepakantumo ir absoliučios netolerancijos aplinką bet kokioms korupcijos apraiškoms, tuo atgrasyti  asmenis nuo tokių veikų darymo.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);
  • faksu (8 5) 266 3307; elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stt.lt

Apie korupcijos apraiškas anonimiškai galite pranešti Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje tel. (8 386) 52 960, korupcija@ignalina.lt

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje paskirta Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Edita Rastenienė, tel. (8 386) 52 960, el.p. edita.rasteniene@ignalina.lt

Asmens pageidavimu Ignalinos rajono savivaldybės administracija garantuoja jo anonimiškumą. Pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą  pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. vadovaujantis:

 

Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą. Taip pat apie korupcijos apraiškas  gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.