*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Bendrovės, kuriose Ignalinos rajono savivaldybė valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų

 

Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos butų ūkis

Įmonės kodas 255512870

Įmonės adresas - Turistų g. 9, LT-30102 Ignalina

Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Ignalinos rajono savivaldybei proc. - 100 %.

Valdyba nesudaroma pagal įstatus.

Bendrovės vadovas: direktorius Artūras Jatulis, tel. (386) 53 000, mob. tel. (8 687) 22 636, el. p. butu.ukis@erdves.lt 

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Didžiasalio komunalinės paslaugos“

Įmonės kodas 155513971

Įmonės adresas - Pupienos g. 3,  LT-30153 Didžiasalis, Ignalinos r.

Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Ignalinos rajono savivaldybei proc. - 100 %.

Valdyba nesudaroma pagal įstatus.

Bendrovės vadovas: Antanas Pauliukėnas, direktoriaus pavaduotojas techniniams reikalams, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas, tel. (8 386) 59 435, el. p. antanas.pauliukenas@dkp.lt, info@dkp.lt

 

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos šilumos tinklai

Įmonės kodas 155634880

Įmonės adresas - Vasario 16-osios g. 41, LT-30112, Ignalina.

Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Ignalinos rajono savivaldybei proc. 99,80 %.

Valdyba sudaryta. Trys valdybos nariai išrinkti 4 metams nuo 2020-01-21:

  1. Jurgita Garuckienė, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją finansų srityje, valdybos pirmininkė (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VT-611).
  2. Rokas Baliukovas, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. VT-604).
  3. Edita Rastenienė, paskirta savivaldybės administracijos valdybos narė, turinti kompetenciją teisės srityje, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VT-611).

Valdybos narių atranka buvo vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į kandidatų turimas kompetencijas.

Bendrovės vadovas: generalinis direktorius Saulius Rukšėnas, tel.: (8 386) 52 701, el. p.: direktorius@igst.lt, info@igst.lt 

  

 

Bendrovės, kuriose Ignalinos rajono savivaldybė valdo mažiau kaip 50 proc. akcijų

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“

Įmonės kodas 300083878

Įmonės adresas J. Basanavičiaus g. 59, LT-28241 Utena.

Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Ignalinos rajono savivaldybei proc. - 12,378 %.

Valdyba sudaryta. Ignalinos rajono savivaldybei atstovauja valdybos narys – J. Balinskienė.

Bendrovės vadovas Ramūnas Juodėnas, tel. (8 620) 73 431, el. p. info@uratc.lt 

 

Savivaldybės įmonė

Savivaldybės įmonė „Kompata“ 

Įmonės kodas 155402647

Įmonės adresas Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina

Kapitalo dalis, priklausanti Ignalinos rajono savivaldybei, proc. – 100 %.

Valdyba nesudaroma pagal įstatus.

Įmonės vadovė Rasa Šatienė, tel. 8 619 23 100, el. p. vadovas@kompata.lt