*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Nemokamas dumblas - efektyvi trąša

Nemokamas dumblas - efektyvi trąša

Bendrovė „Ignalinos vanduo“ ūkininkams siūlo pasinaudoti puikia galimybe – tręšti savo laukus apdorotu nuotekų dumblu. Jo naudojimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminis dokumentas „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai. LAND 20-2005“.

Apdorotame dumble yra pakankamas kiekis medžiagų, kurios skatina augti augalus, todėl jį galima naudoti kaip alternatyvą trąšoms. Dumblas nerūgština dirvos ir turi daug organinių medžiagų, o tai yra labai svarbu, nes šiuo metu didėja užrūgštintų ir nualintų dirvų plotai.

Pagal apdorotame dumble esančių sunkiųjų metalų kiekį, jis priskiriamas II kategorijai, o pagal mikrobiologinius–parazitologinius rodiklius – A klasei.

Šis dumblas tinkamas:

– tręšti plotus, kuriuose auginami vaismedžiai, grūdinės kultūros, dekoratyvūs augalai, energiniai augalai, miško medelynai, žaliavinės medžių ir krūmų plantacijos, plantaciniai miško želdiniai ar žėliniai, auginami buvusiose žemės ūkio naudmenose;

– pažeistoms teritorijoms rekultivuoti.

Šį dumblą draudžiama naudoti pievų ir plotų, skirtų daržovėms ir vaisinėms kultūroms auginti, tręšimui.

II kategorijos dumblas gali būti naudojamas žemės ūkyje ne dažniau kaip kas 3 metus ir tik nerūgščiose dirvose, kurių pH lygus arba didesnis už 5,5.

Kreptis: tel. 838652430, 868672735, arba el. p. direktorius@ignalinosvanduo.lt


UAB Ignalinos vanduo informacija