*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Parengtas įsakymo projektas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 1, 2 punktais, Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1093 redakcija), II ir III skyrių nuostatomis, Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija), 3 ir 38 punktais, 18.1. papunkčiu,

p a k e i č i u  adresus adresų objektams Dūkšto m., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., pagal priedą.

Pastaba. Susipažinti su parengtu įsakymo dėl adresų pakeitimo projektu, teikti pasiūlymus ir pastabas galima projekto rengėjai Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyresniajai specialistei Vaidai Artemjevai, tel. (8 386) 5 18 19, el. p. vaida.artemjeva@ignalina.lt, Ignalinos rajono savivaldybė, Laisvės a. 70, 40 kabinetas. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2022 m. lapkričio 21 d. iki 2022 m. gruodžio 2 d.