*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Socialinių paslaugų infrastruktūra ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms teikia keturios socialinių paslaugų įstaigos, tarp jų 3 pavaldžios savivaldybei ir 1 nevyriausybinė organizacija.

Su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis dirba 10 socialinių darbuotojų ir 2 atvejo vadybininkai, kurie teikia bendrąsias, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis (partneriais) vykdo „Kompleksinių paslaugų šeimai Ignalinos rajone“ projektą.

Pagal poreikį rajono gyventojams teikiamos socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

Veiklą vykdo akredituoti vaikų centrai teikia dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams, augantiems šeimose, patiriančiose socialinę riziką.

Rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos teikia rajono gyventojams transporto organizavimo, sociokultūrines, asmeninio asistento, reabilitacijos, maitinimo organizavimo paslaugas.

Rajone veikiančių įstaigų teikiamų paslaugų kainos

2020 m. gruodžio 22 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-282 "Dėl pritarimo socialinės globos paslaugų kainoms"
 
2020 m. balandžio 30 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-56 "Dėl pritarimo Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainoms"
 
2019 m. vasario 7 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-4 "Dėl bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų kainos patvirtinimo"

 

Informacija apie laisvas vietas suaugusiųjų socialinės globos namuose

Eil. Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos

Laukiančių eilėje skaičius

1.

Dūkšto globos namai

32

-

-

http://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/