*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje  nuo 2018 m. gegužės 3 d vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone“ pagal Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-18-0001 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ priemonę. Pagrindinė projekto idėja – įgalinti šeimas spręsti krizines situacijas, susijusias su fizinių, emocinių, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, orumo, saviraiškos poreikių patenkinimu.

Projekto tikslas – Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone“ tikslas – sudaryti sąlygas Ignalinos rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto veiklos bus orientuotos sustiprinti šeima, prevenciškai užkertant kelia šeimos institucijos trapumui dėl porų nesutarimų, konfliktinių situacijų sprendimo, tėvystės įgūdžių stokos, nepakankamos dėmesio vaikams iš artimiausių žmonių stokos ir pan. Ignalinos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone“ kartu su partneriais – Ignalinos rajono socialinių paslaugų centru, asociacija Ilgių bendruomene bei Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija. Bendruomeniniuose šeimos namuose, įkurtuose Ignalinos rajono socialinių paslaugų centre, „ vieno langelio“ principu sudarytos galimybės informuoti, konsultuoti asmenis apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai. Įgyvendinant projektą Ignalinos rajone gyvenančioms šeimoms teikiama psichosocialinė pagalba, vyks pozityvios tėvystės mokymai, bus teikiamos šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros, mediacijos paslaugos. Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija teikia asmeninio asistento paslaugas. Paslaugos teikiamos Bendruomeniniuose šeimos namuose, adresu Ligoninės g. 13, Ignalina, Ilgių bendruomenės valdomame pastate Bažnyčios akl.1, Rimšės mstl., Ignalinos r. Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijoje, adresu Ligoninės g. 13, Ignalina ir vyks išvažiuojamieji renginiai rajono seniūnijose.

Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos): 2023-03-01 dienai – 601 asmuo.

Bendra projekto vertė – 206 315,00 Eur (Europos Sąjungos lėšos).  

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.