*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram
 • Informacija apie teritorijų planavimo pradžią (paskelbta 2020-04-16)

Informuojame, kad bus rengiamas savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas – Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas.

Planavimo organizatorius – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, 30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, el. paštas info@ignalina.lt, adresas internete www.ignalina.lt).

Planavimo pagrindas – Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimas Nr. T-167 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija – Ignalinos rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) infrastruktūros plėtrą Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje ir nustatyti plėtros kryptis.

Planavimo uždaviniai:

 1. Įvertinti vietinės reikšmės kelių tinklo esamą būklę ir poreikį susisiekti su valstybinės reikšmės keliais ir gyvenamosiomis vietovėmis, rekreacijos objektais, lankomais gamtos, kultūros paminklais, taip pat miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių ir ribotų teritorijų kelių poreikį.
 2. Numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą, nurodant: vietinės reikšmės viešuosius kelius (esamus ir planuojamus);  vietinės reikšmės viešųjų kelių numerį, pavadinimą, ilgį, dangą, kategoriją, juostos plotį, apsaugos zonų dydį, kelio pradžios ir pabaigos koordinates;  vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose esančias automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų, dviračių takus, tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus;  vietinės reikšmės vidaus kelius (esamus ir planuojamus);  vietinės reikšmės vidaus kelių numerį, ilgį, dangą, kategoriją, juostos plotį, apsaugos zonų dydį, kelio pradžios ir pabaigos koordinates;  gatvių pavadinimą, ilgį, dangą, kategoriją, važiuojamosios dalies plotį, plotį tarp raudonųjų linijų, apsaugos zonų dydį, gatvės pradžios ir pabaigos koordinates.
 3. Išskirti vietinės reikšmės kelių atkarpas, kurios yra privačioje žemėje, numatyti joms funkcionuoti reikalingus servitutus.
 4. Numatyti kelių infrastruktūros ir jos plėtrai reikalingų teritorijų apsaugos zonas.
 5. Pažymėti kelių atkarpas, esančias privačioje žemėje, kurią reikia paimti visuomenės poreikiams. Žemės įstatymo nustatyta tvarka parengti konkrečių žemės vietų ir plotų paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo motyvuotą pagrindimą.

Rengiant specialųjį planą bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV), per kurią bus nuspręsta vertinimą atlikti arba ne.

Skelbiami dokumentai:

Sprendimas dėl specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo
Planavimo darbų programa


Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-45-19-484.

Pasiūlymus dėl rengiamo specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki supažindinimo su parengtais specialiojo plano sprendiniais pabaigos.

Specialiojo plano rengimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais bus skiriama ne mažiau kaip 10 d. d. nuo jo paskelbimo TPDRIS.

 

 • Informacija apie pradedamą regti teritorijų planavimo dokumentą (2021-02-09)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas.

Rengimo pagrindas: Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimas Nr. T-167 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Plano organizatorius: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, el. paštas info@ignalina.lt, tel. (8 386) 52 233. Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyresn. specialistas Vytautas Zabolevičius tel. (8 386) 51 816, el. p. vytautas.zabolevicius@ignalina.lt

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p. bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58 746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt

Planuojama teritorija: Ignalinos rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) infrastruktūros plėtrą Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje ir nustatyti plėtros kryptis.

Planavimo uždaviniai:

 1. Įvertinti vietinės reikšmės kelių tinklo esamą būklę ir poreikį susisiekti su valstybinės reikšmės keliais ir gyvenamosiomis vietovėmis, rekreacijos objektais, lankomais gamtos, kultūros paminklais, taip pat miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių ir ribotų teritorijų kelių poreikį.
 2. Numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą, nurodant:
  vietinės reikšmės viešuosius kelius (esamus ir planuojamus);
  vietinės reikšmės viešųjų kelių numerį, pavadinimą, ilgį, dangą, kategoriją, juostos plotį, apsaugos zonų dydį, kelio pradžios ir pabaigos koordinates;
  vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose esančias automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų, dviračių takus, tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus;
  vietinės reikšmės vidaus kelius (esamus ir planuojamus);
  vietinės reikšmės vidaus kelių numerį, ilgį, dangą, kategoriją, juostos plotį, apsaugos zonų dydį, kelio pradžios ir pabaigos koordinates;
  gatvių pavadinimą, ilgį, dangą, kategoriją, važiuojamosios dalies plotį, plotį tarp raudonųjų linijų, apsaugos zonų dydį, gatvės pradžios ir pabaigos koordinates.
 3. Išskirti vietinės reikšmės kelių atkarpas, kurios yra privačioje žemėje, numatyti joms funkcionuoti reikalingus servitutus.
 4. Numatyti kelių infrastruktūros ir jos plėtrai reikalingų teritorijų apsaugos zonas.
 5. Pažymėti kelių atkarpas, esančias privačioje žemėje, kurią reikia paimti visuomenės poreikiams. Žemės įstatymo nustatyta tvarka parengti konkrečių žemės vietų ir plotų paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo motyvuotą pagrindimą.

 

Planavimo darbų programa:

 • Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 • Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
 • Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
 • Bendrųjų sprendinių formavimo stadija atliekama, koncepcija nerengiama.

SPAV procedūros: vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus rengiamas SPAV atrankos dokumentas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-RJ-45-19-484) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.