*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram
Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas 
 

4. Informacija apie pakeistą Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano  koregavimo planavimo darbų programą ir tolesnį planavimo procesą (paskelbta 2021.08. 09 )

Informuojame, kad atsižvelgdamas į  Aplinkos ministerijos pastabas ir Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo (toliau- Plano koregavimas) nederinimo motyvaciją bei bendro Aplinkos ministerijos atstovų, plano rengėjo ir planavimo organizatoriaus pasitarimo išvadas planavimo organizatorius dalinai pakeitė planavimo darbų programą ir išdėstė ją nauja redakcija.

Naujos redakcijos planavimo darbų programa

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo ir rūšis – savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo organizatorius – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, 30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, el. paštas info@ignalina.lt, adresas internete www.ignalina.lt).

Bendrojo plano koregavimo pagrindas – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V2-357 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“.

Planuojama teritorija – Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu suplanuotos teritorijos dalys.

Planavimo tikslai ir uždaviniai. Plano koregavimas nekeičia Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tikslų ir uždavinių. Plano koregavimo papildomi uždaviniai išdėstyti naujos redakcijos planavimo darbų programoje.

Pataisytas pagal naujos redakcijos darbų programą Plano koregavimas bus viešinamas ir derinamas.  Teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, TPD numeris: K-RJ-45-18-582. TPDRIS sistemoje bus skelbiami kiti teritorijų planavimo proceso dokumentai ir bendrojo plano koregavimo sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžiniai).

Atlikta atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, SPAV neatliekamas ( žiūr. informaciją Nr. 2)

Pasiūlymus dėl koreguojamo bendrojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki supažindinimo su pakoreguotu bendruoju planu pabaigos.

koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti su pakoreguotu bendruoju planu bus skiriama ne mažiau kaip 10 d. d. nuo jo paskelbimo TPDRIS.

Daugiau informacijos gali suteikti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus specialistai, tel.: (8 386) 52 307, (8 386) 39 141.

3. Informacija apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimą (paskelbta 2020-04-29)
2. Pranešimas apie sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) (paskelbta 2020-02-06)
1. Informacija apie bendrojo plano koregavimo pradžią. Planavimo darbų programa (paskelbta 2018-11-15)