*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. VT-93 „Dėl bazinės mokyklos paskyrimo ir valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir  lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo komisijos sudarymo

Ignalinos rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 24 d. potvarkis Nr. V1-21 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių vykdymo ir mokinių dalyvavimo šalies renginiuose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Ignalinos rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 21 d. potvarkis Nr. V1-423 „Dėl tarpinių patikrinimų centrų paskyrimo

Ignalinos rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 21 d. potvarkis Nr. V1-422 „Dėl brandos egzaminų centrų paskyrimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-249 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 13 d. potvarkis Nr. V1-412 „Dėl Vaikų apskaitos Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-234 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-233 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T-188 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir jų skyrių mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių  skaičiaus 2023–2024 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 19 d. potvarkis Nr. V1-251 „Dėl brandos egzaminų bazinės mokyklos paskyrimo

Ignalinos rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 6 d. potvarkis Nr. V1-230 „Dėl mokymosi pagalbos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, teikimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-169 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. VT-70 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VT-404 „Dėl Finansinės paramos skyrimo Ignalinos rajonui reikalingiems specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansinės paramos skyrimo Ignalinos rajonui reikalingiems specialistams komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo 2023 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. SV-1 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. VT-8 „Dėl 2023 metais finansuojamų savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VT-582 „Dėl ilgalaikio tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ komandos Ignalinos rajono savivaldybėje sudėties patvirtinimo“ 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. VT-576 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. VT-279 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo ir aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. VT-572 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VT-274 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T-202 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. VT-441 „Dėl Ignalinos rajonui reikalingų specialybių prioritetinio sąrašo 2023 metams patvirtinimo“   

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. VT-405 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VT-404 „Dėl Finansinės paramos skyrimo Ignalinos rajonui reikalingiems specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansinės paramos skyrimo Ignalinos rajonui reikalingiems specialistams komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (suvestinė redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. VT-279 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo ir aprašų patvirtinimo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VT-274 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T-79 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. VT-175 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-52 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-51 „Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobiliųjų grupių sudarymo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-50 „Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. VT-62 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VT-107 „Dėl ugdymo turinio atnaujinimo koordinatoriaus paskyrimo ir Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos Ignalinos rajono savivaldybėje sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija)

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. VT-759 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VT-341 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T-186 „Dėl Ignalinos krašto metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. VT-620 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VT-107 „Dėl ugdymo turinio atnaujinimo koordinatoriaus paskyrimo ir Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos Ignalinos rajono savivaldybėje sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VT-404 „Dėl Finansinės paramos skyrimo Ignalinos rajonui reikalingiems specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansinės paramos skyrimo Ignalinos rajonui reikalingiems specialistams komisijos sudarymo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau) 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. T-77 „Dėl Mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. T-76 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. VT-246 „Dėl mokyklinių autobusų naudojimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. VT-190 „Dėl Mokyklų pasirengimo mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu vertinimo komisijos sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-6 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. VT-107 „Dėl ugdymo turinio atnaujinimo koordinatoriaus paskyrimo ir Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos Ignalinos rajono savivaldybėje sudėties patvirtinimo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau)

 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T-140 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T-93 „Dėl Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VT-341 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau)

 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. T-146 „Dėl atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. T-119 Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo(yra pakeitimas, žr. savivaldybės teisės aktuose)

 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T-164 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl užmokesčio už vaikų užimtumą ir priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T-163 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo ir jų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V2-354 Dėl pritarimo Pasitikėjimo ugdymo programai“   /   Pasitikėjimo ugdymo programa    

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-36 Dėl Mokinių priėmimo į Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklą tvarkos aprašo ir Mokinių priėmimo į Ignalinos kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-49 Dėl Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo ir jų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo  (yra pakeitimas, žr. aukščiau)    

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimas Nr. T-18 Dėl užmokesčio už vaikų užimtumą ir priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo“ (yra pakeitimas, žr. aukščiau)

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-87 Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo ugdymo įstaigose