*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Laukiama siūlymų dėl atnaujinamų bendrųjų programų projektų

Laukiama siūlymų dėl atnaujinamų bendrųjų programų projektų

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), vykdydama ugdymo turinio atnaujinimą, paskelbė naujausius priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus. 

Atnaujintas bendrąsias programas šiuo metu išbando 30 šalies mokyklų. Atsižvelgiant į išbandymo rezultatus ir gautus pasiūlymus, bendrųjų programų projektai prireikus bus koreguojami.

Iki 2021 m. gruodžio 15 d.  laukiama siūlymų paskelbtiems projektams. Pasiūlymus gali teikti visos šalies mokyklos, dalykų mokytojų organizacijos ir metodiniai būreliai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai, kiti šalies švietimu suinteresuoti asmenys. Siūlymų laukiama el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.  

Atnaujintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą planuojama pradėti įgyvendinti nuo 2022 m. rugsėjo, kitas atnaujintas bendrąsias programas – nuo 2023 m. 

Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2

Rita Gasiukevičienė,
Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,
ugdymo turinio atnaujinimo savivaldybėje koordinatorė
tel. +370 386 39145, el. p. rita.gasiukeviciene@ignalina.lt