*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Pagal Finansinės paramos skyrimo Ignalinos rajonui reikalingiems specialistams tvarkos aprašą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VT-404, finansinė parama gali būti skiriama Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklą baigusiam asmeniui ir (arba) dirbančiam Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinėse ar viešosiose įstaigose (kurių savininkė yra savivaldybė), ar Ignalinos rajono savivaldybės valdomose įmonėse (toliau – įstaiga):

  • studijuojančiam pagal įstaigai reikalingos specialybės studijų programą Lietuvos universitete ir atliekančiam praktiką įstaigoje. Skiriama vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka;
  • studijuojančiam pagal įstaigai reikalingos specialybės studijų programą Lietuvos universitete. Lėšos asmeniui skiriamos kompensavimo būdu apmokant 100 procentų mokesčio už mokslą. Šiuo atveju pasirašoma trišalė sutartis tarp savivaldybės administracijos, asmens ir įstaigos. Asmuo įsipareigoja dirbti įstaigoje pagal studijų metu universitete įgytą specialybę tiek metų, kiek savivaldybės administracija rėmė jo studijas
  • baigusiam studijas pagal įstaigai reikalingos specialybės studijų programą Lietuvos universitete ir pirmus metus po studijų baigimo įsidarbinusiam įstaigoje pagal įstaigai reikalingą specialybę. Skiriama vienkartinė 30 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. Šiuo atveju pasirašoma trišalė sutartis tarp savivaldybės administracijos, asmens ir įstaigos. Asmuo įsipareigoja penkerius metus dirbti įstaigoje pagal studijų metu universitete įgytą specialybę.

Savivaldybės administracija kasmet rugsėjo mėnesį vykdo apklausą dėl specialistų poreikio įstaigose. Administracijos direktorius iki tų metų spalio 1 d. tvirtina Ignalinos rajonui reikalingų specialybių prioritetinį sąrašą kitiems metams. Šis sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

Finansinės paramos skyrimo Ignalinos rajonui reikalingiems specialistams tvarkos aprašas

 

Informaciją teikia:

Danguolė Vaitkevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. danguole.vaitkeviciene@ignalina.lt, tel. (8 386) 51 812.