*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Facebook Instagram

Pagal Finansinės paramos skyrimo Ignalinos rajonui reikalingiems specialistams tvarkos aprašą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VT-404, finansinė parama gali būti skiriama Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklą baigusiam asmeniui:

  • studijuojančiam pagal Ignalinos rajono įstaigoms reikalingos specialybės studijų programą Lietuvos universitete, atliekančiam praktiką Ignalinos rajono įstaigoje. Skiriama vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. Finansine parama asmuo gali pasinaudoti vieną kartą;
  • baigusiam studijas pagal Ignalinos rajono įstaigoms reikalingos specialybės studijų programą Lietuvos universitete ir pirmus metus po studijų baigimo įsidarbinusiam Ignalinos rajono įstaigoje pagal įstaigai reikalingą specialybę. Skiriama vienkartinė 30 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. Finansine parama asmuo gali pasinaudoti vieną kartą. Šiuo atveju pasirašoma trišalė sutartis tarp savivaldybės administracijos, asmens ir įstaigos. Asmuo įsipareigoja penkerius metus dirbti įstaigoje pagal studijų metu universitete įgytą specialybę.  

Savivaldybės administracija kasmet rugsėjo mėnesį vykdo apklausą dėl specialistų poreikio įstaigose. Administracijos direktorius iki tų metų spalio 1 d. tvirtina Ignalinos rajonui reikalingų specialybių prioritetinį sąrašą kitiems metams. Šis sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

 

Informaciją teikia:

Danguolė Vaitkevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. danguole.vaitkeviciene@ignalina.lt, tel. (8 386) 51 812.